Over Solgu | Contact | bel 030 280 32 86

Werk & Inkomen

Werk

Wij willen een grotere arbeidsdeelname van Utrechters met een beperking of chronische ziekte.

Het bieden van hulp bij re-integratie en het vergoeden van werkplekaanpassingen en andere voorzieningen door de gemeente, moet gebaseerd zijn op het VN-verdrag.

werk fietsenmaker

werk fietsenmaker

Ook willen wij  meer maatwerk bij het vinden van werk.  Voor mensen binnen en buiten het doelgroepenregister. Als zij dezelfde hulp en financiering van voorzieningen krijgen, maken zij veel meer kans op werk!

 

Inkomen

Wij willen dat Utrechters met een beperking of chronische ziekte een behoorlijke levensstandaard voor henzelf en hun gezin verwerven.

Dat ze niet worden buitengesloten door armoede. Dat zij voldoende en gezonde voeding, kleding, huisvesting, medicatie, passende en betaalbare diensten, kunnen betalen.

Waar nodig moeten Utrechters met een beperking financiële hulp krijgen. Het Solgu wil dat mensen met een handicap of chronische ziekte de hulp en de begeleiding krijgen die nodig is om zorgen- en schuldenvrij te kunnen leven.