Activiteiten Solgu

Utrecht Gewoon voor Iedereen

Het Solgu wil een Utrecht waar het vanzelfsprekend is dat iedereen gewoon zijn leven kan leiden. En waar je gewoon op bezoek kan. Een Utrecht dat goed is ingericht voor ons allemaal. Dus ook voor mensen met een beperking.

Hoe doen we dat?

Het Solgu vertolkt de stem van mensen die door hun beperking te zeer belast worden om zich te kunnen organiseren. Wij kaarten de belangen van mensen met een beperking aan overal waar er blokkades zijn om gewoon mee te doen:

 • bij de gemeente
 • bij werkgevers
 • bij opleidingsinstituten
 • bij vervoersbedrijven
 • bij horeca
 • bij culturele- en sportinstellingen
 • bij verenigingen
 • bij woningcorporaties
 • bij projectontwikkelaars
 • en ook bij andere bewoners van de stad

Waarover gaat het dan?

 • Toegankelijkheid: kun je er komen, kun je erin, kun je doen wat iedereen daar doet?
 • Gastvrijheid: gaat iedereen normaal met jou om?
 • Beeldvorming: snapt iedereen dat jij meer bent dan je beperking of chronische ziekte?

Lees hier ons activiteitenplan en jaarverslag

Lees meer op onze Nieuwspagina