Algemeen

Utrecht Gewoon voor Iedereen

Het Solgu werkt in het belang van mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte in de stad Utrecht.

We willen dat iedereen in Utrecht gewoon zijn leven kan leiden. Een stad die goed is ingericht voor ons allemaal. Dus ook voor mensen met een beperking.

Dat doen we al sinds 1976. We vinden het belangrijk om met inwoners in contact te zijn om zo signalen op te vangen waarmee we aan het werk kunnen.

Bij wie kloppen we aan?

Het Solgu vertolkt de stem van mensen die door hun beperking te zeer belast worden om zich te kunnen organiseren. Wij kaarten de belangen van mensen met een beperking aan overal waar er blokkades zijn om gewoon mee te doen:

 • bij de gemeente
 • bij werkgevers
 • bij opleidingsinstituten
 • bij vervoersbedrijven
 • bij horeca
 • bij culturele- en sportinstellingen
 • bij verenigingen
 • bij woningcorporaties
 • bij projectontwikkelaars
 • en ook bij andere bewoners van de stad

Waarover gaat het dan?

 • Fysieke toegankelijkheid: kun je er komen, kun je erin, kun je doen wat iedereen daar doet?
 • Digitale toegankelijkheid: kun je de informatie vinden en begrijpen?
 • Sociale toegankelijkheid: gaat iedereen normaal met jou om?
 • Beeldvorming: snapt iedereen dat jij meer bent dan je beperking of chronische ziekte?

Hoe werken we? Voorbeelden

Via meldingen

Als mensen ons vertellen waar zij tegenaan lopen, kunnen wij beter ons werk doen. Contact met inwoners van Utrecht is daarbij essentieel.

Voorbeelden

 1. Studenten met een beperking hebben een minder grote kans op een kamer in een studentenhuis als ze komen hospiteren. Dit leidt ertoe dat er een onderzoek is gestart:
  Gelijke kansen op een studentenkamer bij hospiteren? Werk mee aan een onderzoek! – SOLGU
 2. Of ontoegankelijke bushaltes met ontoegankelijke routes daar  naartoe. Dit leidt ertoe dat de gemeente bushaltes verder gaat aanpassen:
  Gemeente past bushaltes verder aan – SOLGU
 3. Of we horen dat mensen moe worden van herkeuringen om recht te hebben op Wmo-voorzieningen. Dit leidde ertoe dat we via de gemeenteraad hebben geregeld dat mensen met chronische- of progressieve aandoeningen maar één keer hoeven uit te leggen hoe het zit:
  Wmo indicatie voor onbepaalde tijd in de nieuwe verordening – SOLGU
 4. Ook krijgen we wel eens een reactie dat het goed gaat. Bijvoorbeeld als er een looproute met geleidelijnen goed is aangelegd:
  Goede looproute! – SOLGU

Lees hier waarover je ons kunt benaderen: Meld het ons! – SOLGU

Lobby

Het Solgu is een lobby-organisatie. We kaarten zaken aan die anders moeten of waar mensen zich bewust van moeten zijn. Of het nu gaat om toegankelijke bushaltes, een eerlijke kans op werk of op een kamer in een studentenhuis, het vrijhouden van geleidelijnen of de levering en reparatie van hulpmiddelen. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het raakt mensen met een beperking. Levenslang en levensbreed. Overal hebben we onze voelsprieten uitstaan en hebben we relaties in netwerken waar de beslissingen worden genomen.

Lees hier ons activiteitenplan en jaarverslag

Lees meer op onze Nieuwspagina