Huisvesting in Utrecht

aangepaste keukenaangepaste keuken

De toewijzing van een woning op grond van medische indicatie gaat gepaard met veel bureaucratie en onduidelijke regels. Gevolg is dat mensen soms jarenlang wonen in een ongeschikte woning.

Speerpunten Solgu

  • Aangepaste huizen moeten beter vindbaar zijn;
  • Er moet een groter aanbod komen van aangepaste woningen en inzicht/overzicht in de vele eenvoudig aanpasbare huizen;
  • Mensen moeten geholpen worden in hun zoektocht en niet aan hun lot worden overgelaten.

Voor studenten met (energie-)beperking willen we snelle beschikbaarheid van studentenkamers. (zie MUS)

Meer informatie: t.nijhoff@solgu.nl