Inkomen in Utrecht

Geld
Geld

Het inkomen van mensen met een beperking staat meer dan gemiddeld onder druk. Door de kleinere kansen op werk dat loont, en door de extra kosten die gemaakt worden vanwege de beperking. Het gaat dan om kosten die niet vergoed worden, als extra verwarmen van het huis of bijzondere medicijnen.

We trekken samen op met de Armoedecoalitie om de inkomenspositie steeds onder de aandacht te brengen en te verbeteren. En we geven in samenwerking met U Centraal trainingen over het voorkomen van geldproblemen.

Speerpunten Solgu

  • Wij willen dat Utrechters met een beperking of chronische ziekte een behoorlijke levensstandaard voor henzelf en hun gezin verwerven.
  • Dat ze niet worden buitengesloten door armoede. Dat zij voldoende en gezonde voeding, kleding, huisvesting, medicatie, passende en betaalbare diensten, kunnen betalen.
  • Waar nodig moeten Utrechters met een beperking financiële hulp krijgen. Het Solgu wil dat mensen met een handicap of chronische ziekte de hulp en de begeleiding krijgen die nodig is om zorgen- en schuldenvrij te kunnen leven.

Hoe voorkom ik geldproblemen?

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid moeten er veel dingen worden geregeld, ook financieel. Hoe voorkom je geldproblemen?

Het Solgu is regelmatig in overleg met U Centraal over de inhoud van de bijeenkomsten die worden gegeven om mensen te behoeden voor geldproblemen bij ingrijpende gebeurtenissen als ziekte of arbeidsongeschiktheid.

U Centraal geeft gratis bijeenkomsten met tips om rond te komen met een laag inkomen bij arbeidsongeschiktheid of tijdens ziekte bij de werkgever.

Naast de financiën geeft een adviseur van het UWV tips en voorlichting over ondersteuningsmogelijkheden. Er is volop ruimte om vragen te stellen. Deze bijeenkomsten worden ongeveer 10x per jaar gegeven.

Voor meer informatie over de bijeenkomsten, zie ArbeidsongeschiktheidZiekte, of meer algemeen: Financiën bij Levensgebeurtenissen

Meer informatie: r.hoelen@solgu.nl

Lees meer op onze Nieuwspagina