Veelgestelde Vragen

Kijk hier of je je vraag ziet, of neem contact met ons op: info@solgu.nl. Heb je een probleem of zie je dit bij anderen? Meld dit dan ook! Via info@solgu.nlVragen over:

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

 • Wie kan mij adviseren bij mijn verhuizing?
  De verhuisadviseur in Utrecht geeft advies aan mensen van 55 jaar en ouder die een woning met drie slaapkamers of meer huren van een woningcorporatie. En die naar een kleinere woning willen verhuizen.De Verhuisadviseur Senioren 
  Tel.: 030 236 18 04
  E-mail: verhuisadviseur@stade.nl
 • Wat is een onafhankelijke cliëntondersteuner?
  De onafhankelijke cliëntondersteuner kan je helpen als je vragen hebt over het regelen van zorg of ondersteuning. Je kunt deze mensen op elk punt in het proces inschakelen: vooraf, tijdens en na het aanvragen van zorg.

  • zij geven informatie en advies over de aanvraagprocedure
  • zij helpen om je vraag onder woorden te brengen
  • zij gaan mee en ondersteunen je tijdens gesprekken
  • zij helpen bij het maken van bezwaar als je het ergens niet mee eens bent

  De onafhankelijke cliëntondersteuner is neutraal en onpartijdig. Ze werken onafhankelijk van de buurtteams en de gemeente Utrecht.

Lees over onze belangenbehartiging op Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

 

Welzijn

Lees over onze belangenbehartiging op Welzijn voor mensen met een beperking

 

Werk

 • Hoe kom ik aan werk?
  Via deze site vind je informatie over het zoeken en vinden van werk binnen- en buiten Utrecht. De site biedt mogelijkheden voor iedereen met een arbeidsbeperking die op zoek is naar werk.
  Werk vinden – Incluvisie
 • Wat is het Doelgroepregister?
  Werkgevers moeten 5% van hun personeelbestand laten bestaan uit mensen met een beperking die staan in het doelgroepregister. Niet iedereen met een beperking staat echter in het doelgroepregister.
  Via deze link vind je meer info over het doelgroepregister en kun je zien of jij hiervan onderdeel bent: Doelgroepregister | UWV | Particulieren.

De gemeente richt zich vooral op hulp bij het vinden van werk voor mensen in het Doelgroepregister.  Werken met een arbeidsbeperking | Gemeente Utrecht

 • Ik val buiten het Doelgroepregister, wat nu?
  Als je wel meer dan het minimumloon zou kunnen verdienen met een betaalde baan ondanks je beperking, val je buiten het doelgroepregister. Ook dan is de gemeente verplicht jou te ondersteunen. Het is dan soms wel nodig dat jij goed uit kan leggen wat voor beperking jij hebt en waarom jij niet op eigen kracht werk kunt vinden.  Dat is niet altijd makkelijk. Daarvoor kun je de hulp inroepen van het Solgu. Jij kunt met ons altijd sparren hoe je het beste over je beperking kunt communiceren met de medewerkers van de gemeente.
 • Wat moet ik doen als ik door ziekte dreig uit te vallen op mijn werk?
  Neem nooit zelf (gedeeltelijk) ontslag.  Jouw werkgever is verplicht samen met jou uit te zoeken hoe jij je werk wel kunt uitvoeren of hoe hij je kan begeleiden naar ander werk. werk behouden – Incluvisie.
Lees over onze belangenbehartiging Werk voor mensen met een beperking

 

Onderwijs / Studie

 • Welke regelingen zijn er voor studenten met een beperking?
  • Huisvesting
   Als je een rolstoel gebruikt of een aangepaste woonruimte nodig hebt, dan kun je dat melden bij de decaan van jouw opleiding of rechtstreeks bij de SSH. Het je wel urgent een woning nodig vanwege jouw beperking maar hoeft die niet aangepast te zijn dan kun je ook in gesprek gaan met de decaan van jouw opleiding.
Lees over onze belangenbehartiging Wonen voor studenten met een beperking

 

  • Individuele Studietoeslag
   Als student met een beperking heb je recht op een Individuele Studietoeslag. In iedere gemeente zijn de hoogte van de uitkering en de voorwaarden om er voor in aanmerking te komen anders. Zoek op de site van de gemeente waar jij nu woont naar Individuele Studietoeslag. Woon je in de gemeente Utrecht dan vind je info via deze link: Product – Individuele studietoeslag aanvragen – Online loket (utrecht.nl)
Lees over onze belangenbehartiging Financiën, bijbaantje, stageplek voor studenten met beperking

 

 • Hoe regel ik een stageplek?
  Een stageplek vinden als je een beperking hebt is niet altijd makkelijk. Het is belangrijk om hierover ruim van tevoren in gesprek te gaan met het praktijkbureau van jouw opleiding en met de functionaris studeren met een beperking die in elke onderwijsinstelling aanwezig is. Je kunt ook voor je stage meedoen met MDTL, MDTL | Maatschappelijke diensttijd loopbaankansen (mdt-loopbaankansen.nl). Dit kan helpen om een stage te vinden.
 • Wie kan mij helpen als mijn beperking me belemmert bij de studie?
  • Alle onderwijsinstellingen in Utrecht hebben aandachtspersonen voor studeren met een beperking, waar jij terecht kunt als je tegen obstakels aanloopt.
  • De UU en HU hebben platforms waar studenten met een beperking zich inspannen om andere studenten met een beperking te helpen tijdens hun studie:
  • Via de gids van ECIO vind je alles over studeren met een beperking en studie-oponthoud Ik ga studeren (ecio.nl).
 • Hoe oriënteer ik me op werk?
  Het is verstandig om je al tijdens het laatste jaar van de studie te oriënteren op het vinden van werk. Volg workshops over solliciteren met een beperking. Heb je nog niet direct een baan dan kan het verstandig zijn om in iedere geval onbetaalde studie gerelateerde werkervaring op te doen. Dat kan bij het Solgu maar ook via MDTL | Maatschappelijke diensttijd loopbaankansen (mdt-loopbaankansen.nl). En verder biedt deze link je een plan van aanpak om jouw zoektocht naar werk succesvol aan te pakken werk vinden – Incluvisie
 • Wanneer heb ik recht op een uitkering?
  Als je geen Wajong hebt kun je als je afgestudeerd bent een bijstandsuitkering aanvragen bij jouw gemeente. Als je nog geen 27 bent en/of nog bij je ouders of met andere mensen woont krijg je een gedeelte van het bijstandsbedrag. Wel heb je dan recht op ondersteuning bij het zoeken van werk. Product – Bijstandsuitkering aanvragen – Online loket (utrecht.nl)
Lees over onze belangenbehartiging op Onderwijs voor studenten met een beperking

 

Mobiliteit

Lees over onze belangenbehartiging op Mobiliteit en Vervoer voor mensen met een beperking

 

Huisvesting

Lees over onze belangenbehartiging op Huisvesting voor mensen met een beperking

 

Toegankelijkheid

Lees over onze belangenbehartiging op Toegankelijkheid

 

Inkomen / Financiën

 • Hoe krijg ik grip op mijn financiën?
  Als je een beperking hebt en je veel medische kosten hebt, kan het lastig zijn om rond te komen. Via U-Centraal kun je cursussen en workshops volgen die jou helpen om je financiën op orde te krijgen: Cursussen (u-centraal.nl).Verder kun je een veel gevallen een beroep doen op de bijzondere bijstand, soms ook voor medicijnen. Je inkomen mag dan niet meer zijn dan 125% van het minimumloon.
  Product – Bijzondere bijstand – Online loket (utrecht.nl)
   
 • Hoe beheers ik mijn zorgkosten?
  Zorgkosten beheersen is erg complex. Veel hangt af van wat de behandelaar jou voorschrijft. Wat kosten jouw geneesmiddelen en zijn er alternatieven die net zo goed werken? Meld het altijd bij jouw behandelaar als je de kosten van jouw medicijnen of behandeling niet kunt opbrengen. Verder kun je in veel gevallen een beroep doen op de bijzondere bijstand, soms ook voor medicijnen. Je inkomen mag dan niet meer zijn dan 125% van het minimumloon. Product – Bijzondere bijstand – Online loket (utrecht.nl)Ook kun je een tegemoetkoming aanvragen specifiek voor zorgkosten:
  Product – Zorgkosten, tegemoetkoming aanvragen – Online loket (utrecht.nl) 
 • Hoe vertel ik medewerkers van Werk & Inkomen over mijn beperking?
  Van belang is dat de medewerkers goed begrijpen waarom je beperking je belemmert bij het vinden en uitvoeren van werk.  Wat kun je door je beperking minder goed dan iemand die gezond is? Wil je eens sparren over hoe je het beste over je beperking kunt vertellen? Neem dan contact op met het Solgu r.hoelen@solgu.nl
 • Wat is het belang van het praten over mijn ziekte of beperking met medewerkers van werk en inkomen?
  Medewerkers van de afdeling Werk & Inkomen willen graag iedereen zo goed mogelijk begeleiden naar werk. Maar ze weten niet altijd hoe. Er zijn zoveel verschillende soorten ziekten en beperkingen dat een medewerker ze onmogelijk allemaal kent en weet wat het gevolg van die ziekte of beperking is voor het vinden van werk en de werkvloer.  Als je een medewerker kan vertellen wat je beperking inhoudt en waar een werkgever rekening mee moet houden, dan kan een medewerker je veel makkelijker naar de baan begeleiden die het best bij je past.

Daarnaast bieden onderstaande sites informatie over mogelijkheden om de kosten van levensonderhoud te verminderen:

Lees over onze belangenbehartiging op Inkomen en financiën voor mensen met een beperking