Werk in Utrecht

werk-fietsenmaker
werk-fietsenmaker

Wij willen een grotere arbeidsdeelname van Utrechters met een beperking (motorisch of zintuigelijk) of chronische ziekte (als reuma, schildklierproblemen, ziekte van Crohn, etc.).

Het bieden van hulp bij re-integratie en het vergoeden van werkplekaanpassingen en andere voorzieningen door de gemeente, moet gebaseerd zijn op het VN-verdrag. Door onze inspanningen zijn wij een stuk dichter bij dit doel gekomen. Lees meer

Speerpunten Solgu

 

  • de afdeling Werk&Inkomen van de gemeente Utrecht heeft oog voor cliënten met een beperking
  • de opleidingsinstituten in Utrecht (HU en UU) zijn alert op de overgang studie -> werk voor studenten met een beperking
  • we stimuleren werkgevers om werkzoekenden met een beperking aan te nemen
  • Ook willen wij  meer maatwerk bij het vinden van werk.  Voor mensen binnen- en buiten het doelgroepenregister. Als zij dezelfde hulp en financiering van voorzieningen krijgen, maken zij veel meer kans op werk!

Daarnaast creëren we stage-  en werkervaringsplaatsen, zowel bij het Solgu zelf als bij andere werkgevers.

Lees meer over de wetten en regelingen rondom werk 

participatiewet werkt niet

werknemers met een beperking aannemen

netwerken naar werk

Meer informatie: r.hoelen@solgu.nl