Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in Utrecht

Domplein Foto: Anne Hamers
Domplein Foto: Anne Hamers

Met de Wmo regelt de gemeente de ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben. Het gaat dan om hulpmiddelen om te bewegen of te reizen binnen de stad, woningaanpassingen, hulp bij het huishouden. Ook begeleiding, dagbesteding en ondersteuning van mantelzorgers valt onder deze wet. Het gaat erom dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. (Lees meer op de website van de gemeente)

Speerpunten Solgu voor de Wmo:

 • Meer regie van de cliënt op levering en reparatie hulpmiddelen.
 • Meer zicht op levering en reparatie van hulpmiddelen door de gemeente.
 • Lever maatwerk. Eigen regie is niet in alle gevallen reëel, netwerken verschillen van elkaar en mantelzorgers hebben grenzen. Bovendien wil je bepaalde hulp professioneel regelen en kun je niet alles afdwingen bij een vriend of familielid.
 • Het (integraal) pgb is als volwaardig alternatief van zorg in natura en aanschaf van hulpmiddelen beschikbaar.
 • Maak meer werk van de onafhankelijke cliëntondersteuning in Utrecht.
  • Maak bekend wat zij doen;
  • Breng het onder de aandacht bij de mensen die dit nodig hebben;
  • Geef de OCO een gidsende functie in het doolhof van zorg en welzijn.
 • Werk zoveel mogelijk vanuit één loket. Mensen moeten niet lastig gevallen worden met de financieringsstromen van diverse wetten waaronder hun vraag past.

Meer informatie: a.dejong@solgu.nl