VN verdag in Utrecht

Raadsinformatiebijeenkomst: Utrecht voor iedereen toegankelijk

Raadsinformatiebijeenkomst VN-verdrag in Utrecht, 10 maart 2020

We hebben als belangenbehartigers meegewerkt aan Utrecht Toegankelijk voor Iedereen, en zijn er blij mee. Graag verwijs ik naar ons persbericht van december dat ingaat op de presentatie van het VN-verdrag in Utrecht op 20 december 2019.

Er zit voldoende ambitie in en ook boter bij de vis! Hiermee wijs ik op de subsidie die ondernemers, verenigingen en organisaties kunnen aanvragen om hun locaties toegankelijk te maken.

UIT stand Denken&Tanken

Jongeren met een beperking en het VN-verdrag

Raadsinformatiebijeenkomst VN-verdrag in Utrecht, 10 maart 2020

Denken&Tanken is de studententak van het Solgu. Studenten en breder, jongeren met een beperking moeten in hun ontwikkeling dezelfde kansen krijgen als jongeren zonder beperking. Dit is uitgangspunt van het VN-verdrag. Wij willen de aandacht vestigen op twee zaken die goed geregeld moeten zijn: werk en woonruimte.

Fietsen stallen voor mensen met beperking

Op 28-2 2020 verscheen een artikel in het AD over fietsen stallen voor mensen met een beperking

De huidige situatie

In de binnenstad van Utrecht zijn weinig overdekte toegankelijke fietsstallingen voor mensen met beperkingen, het zijn vaak kelders waar zij moeilijk gebruik van kunnen maken. Wel kan iedereen met een beperking een ontheffing krijgen, zodat je je (aangepaste) fiets overal op de stoep mag neerzetten. Ook zijn de pop-up stallingen toegankelijk voor aangepaste fietsen. Dat er veel fietsenstallingen zijn waar mensen zonder beperking hun fiets kunnen stallen is wel gunstig omdat de stoepen zo vrij blijven.

wirwar wetten

Participatiewet, Doelgroepenregister, Quotumwet. Snapt u het nog?

Werken met een beperking: een wirwar aan wetten en regelingen

 Op 6 januari 2020 verscheen in Trouw het artikel: ‘Blinde en dove mensen tellen nu ook mee voor het Banenplan’. Dit was echter een te mooie voorstelling van zaken. Roos Hoelen van het Solgu werd uitgenodigd bij radioprogramma ‘Met het Oog op Morgen’ om uit te leggen hoe het wel zit.

Appeltaartconcert

Gratis Appeltaartconcert in TivoliVredenburg

UITNODIGING voor maandagochtend 20 april

TivoliVredenburg en Stichting Appeltaartconcerten willen dat klassieke muziek voor iedereen in Utrecht toegankelijk is. Om ook mensen te bereiken die niet vanzelfsprekend (meer) naar een concert gaan, organiseren Stichting Appeltaartconcerten en TivoliVredenburg een Appeltaartconcert op maandagochtend 20 april. Voor maatschappelijke organisaties en zorginstellingen is dit concert gratis.