UIT markt

UIT-week toegankelijk!

Dit jaar werd er tijdens de UIT(Utrechtse Introductie Tijd) voor het eerst rekening gehouden met studenten met een beperking. Alle locaties waren voor iedereen toegankelijk en de mentoren kregen van ons vooraf een workshop hoe ze het rekening konden houden met studenten met een beperking.  Tijdens de informatiemarkt kwamen veel studenten met een zonder beperking bij de stand van Denken&Tanken langs om even kennis te maken. Studenten zonder beperkingen gingen de uitdaging aan om ‘doof’, in een rolstoel of met donkere bril en stok hun weg te vinden.

AD journalist Maarten Venderbosch gaat rollend door Utrecht met Nicoletten van der Drift

Rollend door de Utrechtse binnenstad

Deze week waagde verslaggever van het AD Maarten Venderbosch, zich in een rolstoel in de Utrechtse binnenstad: zijn alle obstakels te omzeilen?

Met Nicolette van der Drift als ervaringsdeskundige gids, stapt Maarten in de wereld van rolstoelgebruikers. “Op slag verandert de wereld om ons heen”, lees zijn ervaringen en bekijk de video.

Uithoflijn voldoet niet aan wettelijke norm!

Het ROCOV, de belangenbehartiger van consumenten in het Openbaar Vervoer, heeft de Provincie meermalen gevraagd om een officiële meting van de tramhaltes die aansluiten op de nieuwe Uithoflijn. Uit metingen van het Solgu in september 2018, is namelijk gebleken dat dit niet in orde is.

Bij alle perrons wordt de wettelijke norm voor het hoogteverschil tussen tramvloer en perron, ruim overschreden.

Taco Nijhoff

Taco bedankt! Martijn succes!

Deze week nam Taco Nijhoff afscheid als voorzitter van het Solgu-bestuur. We nemen afscheid van een bevlogen, enthousiaste voorzitter, die met veel energie de belangen van Utrechters met een beperking meehielp voor het voetlicht te brengen. Taco gaf presentaties over toegankelijkheid, bedacht projecten voor ‘zijn’ studenten aan de Hogeschool, kortom, hij was vaak beschikbaar om zijn bijdrage te leveren.

abri Willem Van Noortplein

Meld het ons!!

Regelmatig komen meldingen bij ons binnen waarin mensen met een beperking aangeven dat iets ontoegankelijk is. Een straat, een stoep, een gebouw, een park, noem maar op. 

Sportakkoord Foto: SportUtrecht

Utrechts Sportakkoord ondertekend

Ook het Solgu ondertekende het Sportakkoord. We werken mee aan toegankelijke sportclubs zodat iedereen bij dezelfde club kan sporten. We geven gratis advies hoe je dit moet aanpakken. Ook willen we meer ruimte voor vrijwilligers en jeugd met een beperking binnen reguliere sportclubs.