stemmen met visuele beperking

Stemmen met een visuele beperking

Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. In Utrecht zijn 2 stembureaus speciaal ingericht voor kiezers met een visuele beperking: voor blinden en slechtzienden. Deze stembureaus zijn ook geschikt voor mensen die niet kunnen lezen.

Hoe werkt het

In het stemhokje vindt u een soundbox en een stemmal. Vanuit de soundbox leest een stem de partijen en kandidaten voor. Deze stem vertelt ook hoe u het stembiljet kunt invullen met de mal die hier overheen ligt. De mal is een houten hulpmiddel dat om het stembiljet heen zit. In de mal zitten gaatjes. Hierdoor kunt u het juiste bolletje inkleuren op het stembiljet.

De stembureauleden hebben een extra opleiding gevolgd. Zij kunnen u uitleg en begeleiding geven als u dit wilt.

oversteken

Oversteken: niet veilig voor kwetsbare voetgangers

Het Solgu sprak in bij de Raadsinformatiebijeenkomst op 14 mei ‘Oversteken en Verkeersregeling’

Duidelijke oversteekplaatsen verdwijnen, het aantal verkeersdeelnemers neemt toe en het verkeer wordt steeds ingewikkelder. Door verkeersmaatregelen op het gebied van bereikbaarheid wordt de vrijheid van kwetsbare verkeersdeelnemers (kinderen, ouderen en mensen met beperkingen) om zich zelfstandig te verplaatsen, steeds meer beperkt. Daardoor zijn er steeds meer locaties die door kwetsbare verkeersdeelnemers worden ontweken.

Blind Walk

Wandel mee en haal geld op voor het Oogfonds

Op de avond van de langste dag van het jaar op 21 juni organiseert het Oogfonds in Utrecht de allereerste ‘Blind Walk’. Honderden duo’s wandelen met een blinddoek door de binnenstad: onder de Domtoren door, langs de grachten en door het Museum Speelklok. Het doel van de actie is dat je ervaart hoe het is om geen zicht te hebben én om geld in te zamelen voor oogonderzoek. Deze actie is onderdeel van de jaarlijkse actie ‘Blind voor 1 Dag’. Gemeente Utrecht steunt dit initiatief van harte, want wij werken aan een toegankelijke stad voor iedereen.

studentenhuis

Huisvestiging voor studenten met een handicap: aanpassing en vertrouwen

Het Solgu sprak in op de Raadsinformatiebijeenkomst op dinsdag 14 mei

Huisvesting is voor bijna iedereen in Utrecht een grote opgave. Voor sommige jongeren is de weg naar een huis nog minder vanzelfsprekend geplaveid. Actief meedoen -participeren- in onze samenleving is voor iedereen belangrijk. Dit geldt des temeer voor jongeren die door een beperking toch al snel buiten de boot vallen. Met onze denktank Denken & Tanken zien wij drie ontwikkelingen die de positie van jongeren met een beperking op de woningmarkt verslechteren en bieden wij drie oplossingen om deze positie te verbeteren.

De Vrijstaat - Paradepaard

Wie gaat er mee naar het theater?

De Vrijstaat en Podium Hoge Woerd werken samen mee aan ons Kinderproject Inclusieve Vrijetijdsbesteding (IVB). Wij nodigen gezinnen met kinderen mét en zónder beperking uit voor de theatervoorstelling Parade Paard. Een theatervoorstelling èn workshop voor kinderen in het Pinksterweekend van 7 – 10 juni. 

Eigen Regie

Raadsinformatiebijeenkomst 7 maart

Eigen Regie

Vandaag staan twee onderwerpen op het programma voor de raadsinformatie. Vanmorgen is dat Eigen Regie, vanmiddag is dat Hulpmiddelen, met name rolstoelen. Op zich ben ik heel blij dat de raad hierover geïnformeerd wil worden. Ik heb via de mail een aantal mensen gevraagd om mij hierover te informeren. Afgelopen week heb ik uren aan de telefoon gezeten. Het is niet te geloven wat dit allemaal losmaakt, teveel om op te noemen. Deze mensen hebben niet de puf om zelf hun verhaal te komen vertellen, ik hoop dat ik goed kan overbrengen wat de knelpunten zijn waar zij dagelijks mee te maken hebben.

Standpunten Solgu

Poetsen en opletten Toegankelijke digitale stad?   Levensloopbestendige woningen: voor ouderen en mensen met een beperking Oversteken: niet veilig voor kwetsbare voetgangers   Huisvestiging voor studenten met een handicap: aanpassing en vertrouwen…