Categorie Nieuws

doorAnnelies

Digitale parkeervergunning voor mensen met een functiebeperking

Inwoners en bezoekers met een gehandicaptenparkeerkaart hebben vanaf de zomer een parkeervergunning nodig. Daarmee kunnen zij gratis blijven parkeren in Utrechtse wijken waar betaald parkeren geldt. De gehandicaptenparkeerkaart hoeft dan niet meer achter de voorruit te liggen. Meer lezen

doorAnnelies

Vindt u ook dat iedereen gebruik moet kunnen maken van uw gebouw en diensten? Dat iedereen zich welkom voelt?

Verbeter de toegankelijkheid van uw locatie: vraag subsidie aan!
(Voor alle (particuliere) ondernemingen, organisaties en verenigingen)

Meer lezen

doorAnnelies

Fietsen stallen voor mensen met beperking

Op 28-2 2020 verscheen een artikel in het AD over fietsen stallen voor mensen met een beperking

De huidige situatie

In de binnenstad van Utrecht zijn weinig overdekte toegankelijke fietsstallingen voor mensen met beperkingen, het zijn vaak kelders waar zij moeilijk gebruik van kunnen maken. Wel kan iedereen met een beperking een ontheffing krijgen, zodat je je (aangepaste) fiets overal op de stoep mag neerzetten. Ook zijn de pop-up stallingen toegankelijk voor aangepaste fietsen. Dat er veel fietsenstallingen zijn waar mensen zonder beperking hun fiets kunnen stallen is wel gunstig omdat de stoepen zo vrij blijven. Meer lezen

doorAnnelies

Participatiewet, Doelgroepenregister, Quotumwet. Snapt u het nog?

Werken met een beperking: een wirwar aan wetten en regelingen

 Op 6 januari 2020 verscheen in Trouw het artikel: ‘Blinde en dove mensen tellen nu ook mee voor het Banenplan’. Dit was echter een te mooie voorstelling van zaken. Roos Hoelen van het Solgu werd uitgenodigd bij radioprogramma ‘Met het Oog op Morgen’ om uit te leggen hoe het wel zit. Meer lezen

doorAnnelies

Gratis Appeltaartconcert in TivoliVredenburg

UITNODIGING voor maandagochtend 20 april

TivoliVredenburg en Stichting Appeltaartconcerten willen dat klassieke muziek voor iedereen in Utrecht toegankelijk is. Om ook mensen te bereiken die niet vanzelfsprekend (meer) naar een concert gaan, organiseren Stichting Appeltaartconcerten en TivoliVredenburg een Appeltaartconcert op maandagochtend 20 april. Voor maatschappelijke organisaties en zorginstellingen is dit concert gratis. Meer lezen

doorAnnelies

Levensloopbestendige woningen: voor ouderen en mensen met een beperking

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 4 februari over Ouderenbeleid, had het Solgu namens het woonproject van het MNU de volgende bijdrage.

Meer lezen

doorAnnelies

Subsidie voor toegankelijkheid!

Vanaf 1 januari kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente, om uw locatie, activiteiten of diensten toegankelijk(er) te maken.

Je kunt dan denken aan fysieke toegankelijkheid (hellingbaan, gehandicaptentoilet), maar ook aan sociale toegankelijkheid. Weet iedereen hoe je met mensen die een beperking hebben om moet gaan?  Is je website voor iedereen toegankelijk? Of heb je handige tips en trucs nodig? Meer lezen

doorAnnelies

Vuurwerkdialoog

De jaarwisseling, ligt die nog vers in het geheugen? De kerstversiering nog in huis, het aftellen, de warme nieuwjaarswensen. En het vuurwerk. Tja, misschien was dat toch geen onverdeeld genoegen: geknal dat dagenlang aanhield.

Meer lezen

doorAnnelies

Wij zijn benieuwd naar uw woonwensen!

Vul de enquête in!

Bent u tevreden met uw huidige woning? Wat wilt u in de toekomst? Waaraan moet de volgende woning voldoen? Waarom wilt u niet verhuizen? enzovoort. Ga naar de enquête Meer lezen

doorAnnelies

Studentenverenigingen samen toegankelijk maken!

Denken&Tanken start samen met Vidius in februari 2020 een Buddyproject bij drie studentenverenigingen. Studenten met een beperking krijgen een vaste buddy. Deze buddy’s helpen om met alle activiteiten van de vereniging mee te doen. Zij bespreken samen wat er nodig is om echt mee te kunnen doen. Ieders ervaringen met dit Buddyproject worden geëvalueerd en gebruikt om een plan van aanpak op te stellen dat ook door andere studie -en studentenverenigingen kan worden gebruikt.

Tijdens het Buddyproject onderzoekt Denken&Tanken samen met de verenigingen of studenten met een beperking zich welkom voelen in de vereniging en hoe je dit kunt verbeteren.

Meer lezen