Cliëntenplatform Participatiewet

Het Cliëntenplatform is er voor iedereen die hulp of een uitkering krijgt via de Participatiewet.

Werk zoeken

Het Cliëntenplatform laat de stem van de mensen die onder de Participatiewet vallen horen aan de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Utrecht die de regels van de Participatiewet uitvoert.

Onze beleidsmedewerker Roos Hoelen is hierbij aangesloten. Zij is er voor Utrechters met een beperking die afhankelijk zijn van deze wet. Zij kan je alles vertellen over hoe je ondersteuning kunt krijgen bij het vinden en houden van werk. portret Roos Hoelen – SOLGU

Lees meer: Clientenplatform Paticipatiewet Utrecht