De digitale stad: toegankelijke dienstverlening

Op 21 maart spraken we mee op de raadsinformatiebijeenkomst over de Digitale stad. We hadden met name vragen, waarop na deze avond de verantwoordelijk ambtenaar antwoord gaf. Die antwoorden zie je hieronder:

Op www.utrecht.nl/toegankelijkheid kan je altijd de status van de toegankelijkheid van de website volgen. Deze wordt met regelmaat bijgewerkt. Huidige status is:

 

Het toegankelijkheidslabel van utrecht.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.
Het toegankelijkheidslabel van Online loket gemeente Utrecht. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Digitale toegankelijkheid vraagt continu aandacht. Om die reden wordt Utrecht.nl tweejaarlijks getoetst door een externe auditor.

De Wet toegankelijkheid (WCAG)

Utrecht.nl heeft momenteel een B-status. Dat wil zeggen dat de website bijna voldoet. De oudere pdf-documenten voldoen nog niet. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. Voor veel van deze pdf’s geldt een uitsterfconstructie. Voor andere werken we aan een oplossing. We hebben inmiddels gezorgd dat nieuwe pdf’s vrijwel allemaal toegankelijk zijn. Daarnaast is de informatie die we openbaar maken na WOB-verzoeken ook technisch niet toegankelijk en ook niet toegankelijk te maken. Die informatie is daarom ook via een mailadres op te vragen.

Videobellen en een mens spreken

Doel is dat iemand direct geholpen kan worden op de manier die het beste past bij iemand zonder dat hij daarvoor een alternatief nodig heeft. Maar hoe goed we dat ook proberen, het zal niet altijd voor iedereen lukken. Daarom is er naast de website altijd de mogelijkheid om een mens te spreken. En dat bieden we ook actief aan. Denk aan langskomen aan de balie, kunnen bellen, chatten en als je echt extra hulp nodig hebt is daar ook altijd nog het servicepunt. Die extra tijd en aandacht kan geven daar waar het niet lukt.

Het videobellen voldoet aan toegankelijkheidsrichtlijnen. Deze manier is zo laagdrempelig mogelijk. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om iets te installeren of downloaden en als je binnen bent kijkt het systeem ook mee of je instellingen goed staan en geeft je aanwijzingen als dat niet goed gaat.

Bereikbaarheid Stadskantoor

Op basis van de signalen die bij het Solgu vandaan kwamen, heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de klantreis van iemand met die met een beperking naar het Stadskantoor moet komen.  Als eerste heeft dit geleid tot een betere uitleg op www.utrecht.nl/stadskantoor. Ook zijn medewerkers beter geïnstrueerd op een aantal onderwerpen.

Onderzoek met inwoners met een beperking

Regelmatig voert de gemeente een gebruikersonderzoek uit. Voor nieuwe systemen probeert de gemeente zo veel als mogelijk een divers gezelschap aan inwoners te betrekken om onze systemen te testen.

Het Solgu biedt aan om mensen uit onze achterban te benaderen wanneer zaken moeten worden getest.