Discriminatie en ongelijke behandeling

Het kan iedereen overkomen, ook jou. Ongelijk behandeld worden, bijvoorbeeld vanwege leeftijd, geslacht, achternaam, huidskleur, religie of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, lichamelijk of geestelijke beperking. Ongelijke behandeling vindt overal plaats, zoals op het werk, op school, in een winkel of in de horeca.

Wie wel eens ongelijk behandeld is, weet hoe pijnlijk het is om afgewezen te worden om wie je bent. Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt kan last krijgen van bijvoorbeeld stress, angsten en onzekerheid. Ook kan het leiden tot slechtere prestaties op school, het werk of bij het sporten.

Art.1 Midden Nederland

Volgens Artikel 1 van onze grondwet moeten alle mensen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Ondanks deze wet komt ongelijke behandeling nog veel voor. Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) zet zich in voor gelijke behandeling binnen de provincie Utrecht.

Ben jij ongelijk behandeld? Of zie je het om je heen? Wil je er wat aan doen, maar weet je niet wat? Leg je ervaring dan voor aan Art.1 MN. Samen met hen kijk je wat je kan doen om een klacht aan te pakken of de situatie te verbeteren. Het is belangrijk om je ervaring te melden, ook als je geen verdere stappen wilt zetten. Je kunt ervoor kiezen anoniem te blijven. Dankzij meldingen wordt ongelijke behandeling in kaart gebracht, voorkomen en bestreden. Art.1MN waarborgt de privacy en behandelt alle meldingen vertrouwelijk.
De behandeling van meldingen is geheel gratis.

Meld het – Art.1 MN helpt

Iemand met een visuele beperking wordt de toegang geweigerd bij een winkel omdat hij een blindengeleidehond bij zich heeft. De winkelier laat geen honden toe in de zaak.

Met de eigenaar van de winkel is contact opgenomen. Deze heeft begrip voor de uitzonderlijke situatie en zegt toe in het vervolg blindengeleidehonden in de winkel toe te laten.

Meld jouw ervaring met ongelijke behandeling via:

Lees meer over gelijke behandeling van mensen met een beperking of chronische ziekte