Fietsen met een beperking: hoe bevalt het?

onbeperkt fietsen
onbeperkt fietsen

Het Mulier Instituut doet momenteel onderzoek naar de ervaringen van fietsers met een beperking. De onderzoekers willen in beeld brengen welke belemmeringen fietsers ervaren bij het fietsen (bijv. obstakels op het fietspad) en bij het verkrijgen van een fiets (via de WMO/UWV).

Ook willen de onderzoekers aandacht besteden aan wat wel al goed gaat en fietsen faciliteert: hoe beleven mensen met een beperking het fietsen, welke betekenis heeft fietsen voor hen, en welke factoren maken fietsen momenteel prettig? Zo hopen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in hoe ruimtelijk ontwerpers de omgeving zo kunnen inrichten, dat het fietsen faciliteert en stimuleert voor fietsers met een beperking.

De bevindingen willen ze delen met een groep ruimtelijk ontwerpers en beleidsmakers. Zo willen ze hen bewustmaken van de behoeften en ervaringen van fietsers met een beperking, en met hen in gesprek gaan over manieren om de omgeving zo inrichten dat deze voor alle fietsers veilig en prettig is in het gebruik.

Uiteindelijk komen alle inzichten samen in een onderzoeksrapport.

Hoe willen de onderzoekers dit doen?

Om meer te leren over fietsen met een beperking, willen ze in gesprek met tien fietsers met een beperking. Dit zal een een-op-een interview zijn van maximaal een uur. Ook zullen zij vragen om foto’s uit de omgeving van de geïnterviewde, met daarop aspecten uit de omgeving die fietsen gemakkelijker of juist moeilijker maken. Het gaat hierbij om mensen die ervaren dat zij een beperking hebben. Dit kan een motorische beperking zijn, maar ook bijvoorbeeld een auditieve of verstandelijke beperking.

De vraag

Voor het onderzoek zijn zij nog op zoek naar mensen die over hun fietservaringen zouden willen vertellen. Zijn er mensen die mogelijk geïnterviewd zouden willen voor dit onderzoek? Je bijdrage wordt anoniem gemaakt, zodat uit de interviews niet is op te maken om wie het gaat. Lees hier meer over hoe het Mulier Instituut omgaat met privacy.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de onderzoeker:

Robin Rauws, 06-29637653 / r.rauws@mulierinstituut.nl