Fietsen stallen voor mensen met beperking

Op 28-2 2020 verscheen een artikel in het AD over fietsen stallen voor mensen met een beperking

De huidige situatie

In de binnenstad van Utrecht zijn weinig overdekte toegankelijke fietsstallingen voor mensen met beperkingen, het zijn vaak kelders waar zij moeilijk gebruik van kunnen maken. Wel kan iedereen met een beperking een ontheffing krijgen, zodat je je (aangepaste) fiets overal op de stoep mag neerzetten. Ook zijn de pop-up stallingen toegankelijk voor aangepaste fietsen. Dat er veel fietsenstallingen zijn waar mensen zonder beperking hun fiets kunnen stallen is wel gunstig omdat de stoepen zo vrij blijven.

Waarvoor willen we aandacht?

Het Solgu zou graag zien dat er meer overdekte gelijkvloerse fietsenstallingen komen: minimaal één bij het Vredenburg. Want ook mensen met een beperking willen hun fiets graag overdekt stallen.

Onze achterban, waaronder ook ouderen met elektrische fietsen bijvoorbeeld, heeft moeite met tillen. Voor hen is het niet of nauwelijks mogelijk om de fiets in de verhoogde rekken te plaatsen. Het Solgu zou graag zien dat mensen die sterk genoeg zijn hun fiets bij voorkeur hoog plaatsen, zodat de lage rekken voor anderen beschikbaar blijven. Eén van de manieren zou kunnen bestaan uit een financiële prikkel, door de gelijkvloerse stallingen in rekening te brengen. We willen graag meedenken om dit soort problemen creatief op te lossen.

Lees artikel AD