Financiële problemen bij jongeren met een beperking

Ben je een jongere met een beperking en heb je een Wajong-uitkering? Of zit je in de Participatiewet? Of heb je helemaal geen recht op een uitkering?

jongeren en geld
jongeren en geld

Dan kun je grote moeite hebben om rond te komen. De Nationale Ombudsman gaat hier landelijk onderzoek naar doen.

Het Solgu, dat de belangen van Utrechters met een beperking behartigt, wil graag weten tegen welke financiële problemen Utrechtse jongeren met een beperking aanlopen. Want als wij weten wat de meest voorkomende problemen zijn, dan kunnen we met de gemeente in gesprek gaan om te zien of er oplossingen mogelijk zijn.

Wil jij daarom jouw verhaal vertellen aan het Solgu? Neem dan contact op met Roos Hoelen via r.hoelen@solgu.nl of via app 06-20915820.  Jouw verhaal blijft volledig anoniem.

Start onderzoek naar financiële problemen jongeren met een beperking | Nationale ombudsman