Fokus-bewoners Utrecht

Kom je ook?

Fokus-logo
Fokus-logo

We krijgen nogal eens signalen binnen van Fokusbewoners. Over woningaanpassingen, over de enige lift die het niet doet, over de onduidelijke verantwoordelijkheden van de woningcorporatie, van de Wmo of van de bewoner zelf.

Op maandagavond 11 september organiseert het Solgu daarom een bijeenkomst voor Fokusbewoners in Utrecht. We willen met jullie praten over:

  • brandveiligheid
  • contact met Wmo gemeente Utrecht
  • contact met de woningcorporatie

en wat verder ter tafel komt. Kom je ook?

Meld je aan!

Stuur een mail naar Jessica: J.devroege@solgu.nl

Locatie: de Hoogstraat (zaal hoor je na aanmelding)
Rembrandtkade 10 in Utrecht

Tijd: 19.30 – 21.30 uur