Gemeente past bushaltes verder aan

abri Willem Van Noortplein

DUIC schrijft op 27 maart dat zo’n 110 toegankelijk gemaakte bushaltes in Utrecht na onderzoek opnieuw aangepakt worden.

Het Solgu is hierbij nauw betrokken. Er zijn 693 bushaltes, die  ook rollator- en rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking willen gebruiken.

Dit kan alleen als:

  • een halte goed en veilig bereikbaar is;
  • als er voldoende ruimte is voor de toegangsdeur van de bus zodat een passagier met een rollator- of rolstoel makkelijk in de bus kan rijden;
  • en als iemand met een visuele beperking zelfstandig het instappunt  op de halte kan vinden.

Dit is zelfs voor de toegankelijk gemaakte bushaltes niet altijd het geval.

Alle bushaltes toegankelijk

Verder hebben we er altijd voor gepleit om alle bushaltes toegankelijk te maken. Dat de gemeente nu begint met 20 haltes is mooi, maar dan zijn we er nog lang niet. Destijds is 47 procent van de bushaltes aangepast, omdat die door 94 procent van de reizigers worden gebruikt. Echter, dit hoeven niet de haltes te zijn waar onze achterban perse gebruik van maakt. Daarom is de aanpassing van letterlijk alle bushaltes broodnodig. Zodat relevante voorzieningen als zorg- en culturele instellingen, crematoria, winkels, beter bereikbaar worden.

Verantwoordelijkheid gemeente

Dit jaar worden de eerste 20 haltes toegankelijker gemaakt. De gemeente heeft daarvoor een subsidie ingediend bij de provincie. Mooi dat de provincie hiervoor subsidie verleent, dit neemt niet weg dat de bushaltes onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (blijven) vallen.

Lees het artikel dat 27 maart in DUIC verscheen