Gemeenteraadsverkiezingen: onze punten

verkiezingsborden
verkiezingsborden

Maart 2022 gaan we weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Het Solgu stuurde in het voorjaar van 2021 naar alle politieke partijen van Utrecht  punten. We hopen dat dit in zoveel mogelijk verkiezingsprogramma’s wordt opgenomen. Op die manier krijgen mensen met een beperking de aandacht en behandeling om gelijkwaardig mee te kunnen doen in de Utrechtse samenleving.

Denk eerst aan mensen met een beperking!

Op 14 juli 2016 werd het VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking geratificeerd door de Nederlandse regering. Dit betekent dat de (lokale) overheid verantwoordelijk is geworden voor inclusief beleid.

In 2020 is het uitvoeringsprogramma Utrecht voor iedereen toegankelijk door de gemeenteraad vastgesteld.

De invloed en professionele ondersteuning van mensen met een beperking heeft onze aandacht nodig. Belangenbehartigers zijn van cruciaal belang omdat vormgeving van inspraak en invloed voor veel mensen met een beperking vanwege hun problemen en beperkingen een heidense klus is. Bovendien zijn mensen met diverse beperkingen niet perse georganiseerd. Invloed en inspraak los je niet op met alleen een Wmo-raad, want het leven behelst veel meer dan alleen de Wmo. Het gaat ook over werk, over huisvesting, je opleiding, recreatie, vervoer, kortom: het hele leven.

En zoals in 2020 bleek: de coronacrisis vraagt ook om specifieke aandacht voor deze groep mensen die maar al te snel vergeten wordt in het algemene beleid. Hoezo krijgen mensen met een beperking tussen de 18 – 70 jaar geen kans om per brief te stemmen? Hoezo krijgen deze mensen niet ook snel het vaccin toegediend, net als ouderen?

Wij staan voor deze Utrechters en voor hun specifieke behoeften. Wij vragen de politiek dit ook te doen! Wij nemen de opdracht voor lokale overheden van het VN-verdrag serieus en kunnen daarbij helpen. Fantastisch dat vorig jaar begonnen is met de toegankelijkheidssubsidie waarmee particulieren hun locatie kunnen verbouwen, hun website toegankelijk kunnen maken en ook aandacht kunnen schenken aan hun sociale houding t.o.v. deze mensen.

Wat willen we van de politiek?

  • Denk EERST aan mensen met een beperking! Als alle beleid (en ontwerpen) vanuit dat perspectief worden bekeken, weet je zeker dat het bruikbaar is voor iedereen. Vraag om de garantie dat alle beleid aanwijsbaar is getoetst aan het VN-verdrag.
  • Continueer eigenaarschap van de gemeente Utrecht voor een inclusieve stad en blijf de samenwerking met belangenbehartigers
  • Erken de rol van ervaringsdeskundigen in de vorming van beleid.

2021 Denk Eerst aan Mensen met een Beperking 2022