Goed nieuws: aandacht voor mensen met een beperking bij Werk & Inkomen

De Utrechtse gemeenteraad nam van links tot rechts een motie aan om in de bemiddeling naar werk meer aandacht te hebben voor mensen met een beperking. Het gaat dan om mensen binnen- en buiten het Doelgroepenregister.  Het college is het hiermee eens, de wethouder Linda Voortman gaat hiermee aan de slag. Het Solgu ziet dit als een essentiële stap in de ondersteuning naar werk. Hiervoor hebben we lang gepleit, we zijn erg blij dat GroenLinks-raadslid Julia Klein-Rensink dit zo voortvarend heeft opgepakt.

Het Solgu kan een bijdrage leveren aan de training van medewerkers W&I om een arbeidsbeperking te herkennen en bespreekbaar te maken.

Vanaf het moment dat een arbeidsbeperking bij de uitkeringsgerechtigde door een medewerker van W&I wordt opgemerkt, zou een arbeidsdeskundige bij de gesprekken aanwezig moeten zijn.  Deze suggestie van Julia Klein-Rensink ondersteunen wij van harte.