Gratis sporthulpmiddelen voor Utrechters met fysieke beperking

sporthulpmiddelen
sporthulpmiddelen

In de gemeente Utrecht kunnen inwoners met een fysieke beperking een half jaar lang een gratis sporthulpmiddel lenen, zoals een handbike. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat zij op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met een sport of sportmiddel. 

De regeling geldt vanaf begin dit jaar voor alle inwoners van gemeente Utrecht met een fysieke beperking. De afspraak is bedoeld om iedereen de mogelijkheid te geven te bewegen en een sport te beoefenen. Inwoners kunnen meerdere keren een aanvraag doen op zoek naar het sporthulpmiddel dat het beste bij hen past.

Uitleen en aanschaf

Een sporter kan de aanvraag voor een hulpmiddel doen via Uniek Sporten Uitleen. Denk hierbij aan een (court) sportrolstoel, ligfiets, handbike of een running frame. Bij de aanvraag krijgt de persoon in kwestie advies over het middel. Vervolgens wordt het persoonlijk afgesteld. Tijdens de uitleenperiode is er tevens technische ondersteuning mogelijk.

Wie na de uitleenperiode besluit het middel te kopen, wordt hierin verder begeleid. Financiële ondersteuning voor de aanschaf van het hulpmiddel kan via de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning of via het UWV.

Sportagenda

De sportuitleen aan inwoners met een fysieke beperking maakt onderdeel van de Utrechtse Sportagenda. De uitleenservice is een samenwerking van de gemeente Utrecht met verschillende organisaties: Uniek Sporten, Welzorg, NOC*NSF en Fonds Gehandicaptensport.