Help mee! Onderzoek gehandicaptenparkeerplaatsen

Het Solgu onderzoekt de behoefte aan informatie over algemene gehandicapten parkeerplaatsen (AGP).

Klik hier om naar de enquête te gaan

Daar is deze enquête uit voortgekomen. Wilt u ons helpen door deze enquête in te vullen?

De enquête bestaat uit twee delen van tien vragen. Het invullen kost ongeveer 5 minuten. In het eerste deel willen we een beeld vormen van de doelgroep en de behoefte op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Het tweede deel is alleen voor mensen die al eens met behulp van een app op de mobile telefoon naar een AGP hebben gezocht.

Klik hier om naar de enquête te gaan

Hartelijk dank voor uw medewerking!