Hoger PGB – tarief

Goed nieuws!

We kregen berichten dat mensen met een ‘oud’ lager PGB-tarief, niet het ‘nieuwe’ hogere tarief aan hun zorgverleners konden betalen. Dat zou alleen kunnen met een herindicatie.

Heel onwenselijk vond ook wethouder Linda Voortman, die gaat over de Wmo.  De tarieven worden nu automatisch vanaf 1 januari 2024 (automatisch) verhoogd.