Huisvesting voor studenten met een beperking: ACTIEPLAN

Op vrijdag 11 oktober organiseerde de studentenpoot van het Solgu, ‘Denken & Tanken, de Politieke Borrel. We bespraken de problemen rondom huisvesting voor studenten met een beperking in aanwezigheid van Wethouder Diepeveen en beleidsambtenaren die gaan over huisvesting, raadsleden van D66, CDA en SP, de studentenvakbond Vidius, vertegenwoordigers van de Hogeschool Utrecht en Handicap & Studie en belanghebbenden met hun eigen verhaal.

Al brainstormend zijn we met deze partijen tot het volgende actieplan gekomen. 

Actieplan

Vooraf: de Wethouder zegde toe dat de belangen van studenten met een beperking een vast onderdeel worden van het Actieplan Studentenhuisvesting van de gemeente Utrecht.

Toewijzing

 1. Actieve benadering door decanen van (nieuwe) studenten met een beperking, om woonbehoefte in kaart te brengen en informatie over de mogelijkheden te verstrekken;
 2. Duidelijkheid scheppen over  beleid met betrekking tot de voordracht van studenten door decanen aan SSH om in aanmerking te komen voor een (aangepaste) woning / kamer;
 3. Duidelijk toewijzingsbeleid voor urgentie, voor SSH en andere woningcorporaties in Utrecht;
 4. Onderzoeken of het Vierde Huis als onafhankelijke organisatie die urgentie en medische indicatie kan toewijzen aan studenten met een beperking die nog niet in de stad wonen. Zo niet, welke organisatie kan dit onafhankelijk oppakken?

Onderzoek

 1. Duidelijk overzicht van beschikbare woningen in SSH-voorraad voor studenten met een beperking. Neem in acht dat niet iedere student met een beperking een rolstoeltoegankelijke woning nodig heeft.
 2. Breng de situatie van studenten met een beperking in kaart. Aantallen: hoeveel studenten met een beperking hebben behoefte aan een (aangepaste) woning en hoeveel studenten vinden geen woning. Bij welk soort beperking krijg je een woning toegewezen en bij welke soort beperking niet, etc.

Alternatieven

 1. Investeer in alternatieve geschikte woningen (containerwoningen; omklappen van bedrijfsgebouwen in woningen, etc.) en kansrijke locaties om nieuwe studenten woningen te creëren als Pieter Baan centrum, NPD-strook, Archimedeslaan, e.d;
 2. Geef sociale ondernemingen de kans woongroepen op te zetten voor studenten met en zonder beperking;
 3. Werven van hospita’s die studenten met een beperking willen huisvesten, ook bij hospita’s die een sociale huurwoning hebben;
 4. De WMO-voorziening voor woningaanpassing zou ook beschikbaar gemaakt moeten worden voor:
  1. Studenten die een woning / kamer vinden in Utrecht maar nog niet in Utrecht wonen;
  2. Voor hospita’s die de eigen woning willen aanpassen;
  3. Voor hospita’s met een sociale huurwoning;
  4. Voor studentenhuizen.

En verder

 1. Er moet een campagne komen om hospita’s; studentenhuizen en woongroepen te werven die studenten met een beperking kunnen huisvesten.
 2. Creëer een meldpunt waar iedereen een (toegankelijke) slaapplaats kan aanbieden tegen eigen voorwaarden. Studenten, hospita’s, hostels, enzovoort.

Notabene

Betrek bij alle acties ook studenten en decanen van de particuliere onderwijsinstellingen!

Meld je!

 • Ben je student en heb je huisvesting nodig maar lukt dit niet vanwege je beperking?
 • Heb je meer ideeën?

Neem contact met ons op! Mail naar Roos Hoelen (r.hoelen@solgu.nl) of ga naar de pagina van Denken & Tanken