Hulp bij financiële problemen door corona

Veel inwoners hebben te maken met financiële gevolgen van Corona. U Centraal heeft een specifiek gratis aanbod ontwikkeld om juist deze mensen te ondersteunen, zodat zij niet in financiële problemen komen.

Online video

Naar aanleiding van corona biedt U Centraal sinds begin juni een aparte online videobijeenkomst aan, ‘Financiën bij een lager inkomen door corona in Utrecht’. Hierin leren deelnemers hoe zij om kunnen gaan met een sterke achteruitgang in inkomen. Aanmelden kan via : www.u-centraal.nl/corona-online

E-learning

Als men niet aan een online videobijeenkomst kan deelnemen is het ook mogelijk om op een eigen tijdstip hier een e-learning over te volgen. In deze e-learning krijgt men stapsgewijs informatie om met een sterke inkomensachteruitgang om te gaan. Aanmelden via: www.u-centraal.nl/corona-elearning

Reguliere bijeenkomsten

Daarnaast biedt U Centraal nu alle reguliere bijeenkomsten over financiën bij veranderde levenssituaties via een online videobijeenkomst aan zodat niemand informatie hoeft te missen.
Wij geven bijeenkomsten over financiën: na ontslag, bij scheiding, rondom pensioen, tijdens ziekte bij een werkgever, na arbeidsongeschiktheid, bij 18 jaar worden. Hiervoor kan men zich aanmelden via: www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen