Hulp bij Huishouden: relatie cliënt en hulp onder druk

huishoudelijke hulp
huishoudelijke hulp

Op 13 september wilde de gemeenteraad van Utrecht horen wat de stand van zaken is rondom Hulp bij Huishouden, die door de Wmo geregeld moet worden. Er is sprake van ’transitie’, een overgang van zo’n 20 thuiszorgorganisaties naar nog maar 4 organisaties.

Banen en werkrelaties onder druk

Medewerkers van de oude thuiszorgorganisaties spraken hun zorg uit over hun baan, die moet worden overgenomen door nieuwe bedrijven. Hun opgebouwde rechten; werk-privé balans en de relaties die zij hebben opgebouwd met cliënten, staan daarmee onder druk.

Belangrijkste zaak voor cliënten is dat de relatie met hun hulp nu niet gegarandeerd is.  Dit is voor de medewerkers ook een zware dobber, omdat zij daar vaak jarenlang in geïnvesteerd hebben.

Wachtlijst

Gevolg is dat oudere medewerkers afhaken omdat zij niet opnieuw bij andere cliënten willen beginnen. Rampzalig omdat er al zo weinig personeel is en de wachtlijst alleen maar langer wordt. 

Relatie cliënt – thuiszorgmedewerker

Zowel cliënt als thuiszorgmedewerker vinden de relatie van wezenlijk belang. Dat is ook een belangrijk uitgangspunt in de Visie toekomst HbH zie uitgangspunt 3: 2022 Visie toekomst Hulp bij het Huishouden in Utrecht (november 2020). “Cliënten hebben invloed op wie er in huis komt, een ‘klik’ is belangrijk.”

Inhoud van het thuiszorgwerk

Dit is niet zomaar een uitgangspunt, het gaat om iemand die wekelijks in je huis komt, die jou kent, jouw netwerk, jouw mantelzorgers, de buurt en die in geval van onraad de huisarts of het buurtteam kan inschakelen. Het werk omvat dus meer dan het huis schoonhouden, een imago waarmee blijkbaar nu niet genoeg mensen worden geworven voor het werk. Wanneer duidelijk wordt dat gaat het om een essentiële functie in het leven van cliënten, en wanneer er behoorlijke arbeidsvoorwaarden zijn, kan dit betekenen dat meer mensen kiezen voor dit werk.

Afspraken

Ook heeft de vorige wethouder, Maarten van Ooijen, in december 2021 toegezegd dat na de transitie de relatie cliënt-medewerker prioriteit heeft. Hij heeft dit bevestigd in de vergadering van de raadscommissie d.d. 2 december 2021 (zie punt 2170: Besloten is dat (…) het behoud van de cliëntrelatie boven de gebiedsindeling gaat.)

In de zomer stuurden we samen met de FNV en de Wmo-cliëntenraad een brandbrief naar de gemeenteraad: 2022 Brandbrief FNV Wmo CR transitie HbH om deze punten naar voren te brengen.

En nu

We hopen dat de huidige wethouder, Linda Voortman, kan toezeggen dat de afspraak die Maarten van Ooijen maakte over het behoud van de cliëntrelatie, prioriteit blijft houden en dat het belangrijke werk van thuiszorgmedewerkers de waardering krijgt die het verdient.