Hulpmiddelencentrum failliet, werkzaamheden gaan door

Tussen alle berichten over corona, kwam het bericht binnen dat het Hulpmiddelencentrum failliet is.

Ook in Utrecht hebben Wmo-cliënten te maken met het Hulpmiddelencentrum. Er waren al veel klachten binnengekomen over de dienstverlening van deze leverancier, de gemeente Utrecht zette het Hulpmiddelencentrum al eerder op ‘rood’, wat wil zeggen dat ze geen nieuwe opdrachten meer mochten aannemen en moesten werken aan een verbeterplan. Dit is nu niet meer van belang.

Hulpmiddelen blijven bij cliënten

De cliënten van het Hulpmiddelencentrum moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van het faillissement. De hulpmiddelen die nu in gebruik zijn, kunnen daar blijven. De dienstverlening wordt de komende weken ook onder de lastige financiële omstandigheden voortgezet.

Overname contracten

De gemeente Utrecht wil de dienstverlening zoveel mogelijk onderbrengen bij de andere leveranciers, Medipoint en Meyra.

Lees meer op de website van de gemeente Utrecht