Iedereen de pot op?

Het Solgu heeft onderstaand ingesproken bij de raadsinformatiebijeenkomst van 14 februari over openbare wc’s.
Graag vraag ik uw aandacht voor mensen die vaak naar de wc moeten. Met name voor vrouwen en mensen met een beperking is het niet vanzelfsprekend dat er altijd een geschikte wc in de buurt is. Het is een veelkoppig probleem.

Blaas- en darmproblemen

In Nederland ervaren 3,5 miljoen mensen een vorm van plasproblemen en hebben nog eens 3,5 miljoen mensen darmproblemen. Uit onderzoek blijkt dat deze klachten grote invloed hebben op hun dagelijks leven. Zo durven mensen die niet zeker zijn dat er een wc in de buurt is de deur niet zomaar uit, ervaren zij een gevoel van ongemak en zijn ze altijd op zoek naar het dichtstbijzijnde toilet.

Rolstoeltoegankelijk

Afgezien van voldoende wc’s in de buurt, vraag ik ook uw aandacht voor voldoende toegankelijke wc’s voor rolstoelgebruikers.

Verschoonruimtes voor mensen / kinderen zwaarder dan 10 kilo

Ook vraag ik uw aandacht voor mensen die op stap gaan met grote kinderen of volwassenen die vanwege hun beperking een grote verschoonruimte nodig hebben. Een baby-verschoonplank is geschikt tot 10 kilo.

Uit een poll van HogeNood blijkt dat 79% iemand kent die wel eens een verschoningsbrancard nodig heeft. HogeNood is de app die informeert over wc’s in de buurt. Zij werken eraan om verschoonruimtes op te nemen in de app. Maar dan moeten die er wel zijn…

Hoe is dat in Utrecht?
Wc’s onbereikbaar

Op de app van Hoge Nood zie je waar je naar de wc kunt, ook als je een rolstoel gebruikt. Als je goed kijkt zie je echter dat veel gelegenheden een groot deel van de dag gesloten zijn, voor 10 uur ’s morgens of na 18 uur ’s avonds zijn veel wc’s onbereikbaar. Ook bij het plannen van evenementen wordt geen rekening gehouden met toegankelijke wc’s. En als dat toevallig wel gebeurt, vergeet men hierover te informeren. Waar kun je bijvoorbeeld naar de wc bij het 5-mei festival in Transwijk of bij de Parade in het Moreelsepark?

Toegankelijke wc’s verdwenen

In Utrecht stonden vroeger toegankelijke openbare wc’s op het Janskerkhof en de Mariaplaats. Daar is lang strijd voor gevoerd, maar plotseling waren deze tot onze verbazing verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn pop-up wc’s gekomen die niet voor mensen met een rolstoel toegankelijk zijn. Die mogen het dan zeker in hun broek doen? Zeker wanneer je bedenkt dat de wc’s rondom die pop-up wc’s ook niet toegankelijk zijn.
We vinden het onbegrijpelijk dat de toegankelijke wc’s verdwenen zijn uit het straatbeeld. De moderne pop-up wc’s zijn dan misschien mooi en hip, ze zetten ons terug in de tijd.

Wat willen we?

We hopen dat er meer wc’s komen in stadsparken, parkeergarages en fietsenstallingen en dat bij het plaatsen van wc’s met iedereen rekening gehouden wordt. Dus ook met mensen die een verschoonruimte nodig hebben. We raden u aan om daarover met ervaringsdeskundigen in overleg te gaan. Zij kunnen u vertellen welke aantallen op welke locaties gewenst zijn. Het Solgu kan helpen om met deze mensen in contact te komen.

Duidelijke informatie

Verder is het belangrijk dat je kunt zien waar die wc’s / verschoonruimtes zijn, met borden op straat die de weg wijzen. Alleen varen op de app van Hoge Nood is voor ouderen bijvoorbeeld niet reëel.

En verder vinden wij dat de toegankelijke wc’s weer terug in de stad moeten, zodat echt iedereen de pot op kan!