In Contact met andere ouders

Ouders van een zorgintensief kind

Als ouder van een zorgintensief kind komt er veel op je af. Er zit geen handleiding bij je kind, je moet alles ervaren en zelf leren. Elke fase van het leven brengt weer nieuwe zorgen en uitdagingen met zich mee.

Voor ouders door ouders

Saida Al Ayachi en Shirin van Rooijen zijn Utrechtse moeders van een kind met een verstandelijke e/o lichamelijke beperking. Zij weten wat het is om dagelijks intensief voor hun kind te zorgen en om in het doolhof van zorgverlening en zorgaanbod te komen. Zij willen ouders ontzorgen door de opgedane ervaringen te delen, een ontmoetingsplek te bieden, en overzicht te bieden.  Zij willen ouders met elkaar in contact brengen, vandaar de naam van dit mooie initiatief: In Contact.

Activiteiten

Samen met de gemeente Utrecht het het Solgu organiseerden zij op 21 mei 2021 een webinar Levend Verlies, met als spreker Manu Keirse (Lees meer).

Terugzien van het webinar Levend Verlies

Hierop kwamen veel reacties, ook van ouders die andere ouders die in de buurt wonen willen ontmoeten. In Contact biedt deze ouders een plek.

Samen met In Contact willen we meer thema-avonden of groepsgesprekken organiseren. Natuurlijk staat het je vrij om ook direct met het Solgu contact op te nemen.

Home | In Contact (incontactutrecht.nl)

Lees meer op onze Nieuwspagina