In gesprek met werkgevers, werkzoekenden en arbeidsbemiddelaars

gesprek werk
gesprek werk

Ga in gesprek met werkgevers, werkzoekenden en arbeidsbemiddelaars

Utrecht, 13 juni 2024 van 15.00 – 17.00 bij het Solgu in Utrecht

Werkgevers twijfelen soms om iemand met een beperking aan te nemen. Ze vinden het moeilijk om in te schatten of de persoon met de beperking geschikt is voor de functie. Uit angst om verkeerd over te komen, durven ze niet aan de sollicitant te vragen wat hij of zij wel of niet kan.

In een krappe arbeidsmarkt is het goed om te weten dat er nog veel onbenut potentieel is in de vorm van mensen met een arbeidsbeperking. Helaas blijkt het lastig voor werkgevers en werkzoekenden met een beperking om elkaar te vinden. Ondanks de wil om aan het werk te gaan, twijfelen mensen met een beperking soms om te solliciteren omdat ze veronderstellen dat werkgevers niet voor hen openstaan.

Ga in gesprek!

Tijd dus om wederzijds ongemak, aannames en vooroordelen uit de weg te ruimen. Daarom nodigen wij werkgevers, werkzoekenden en professionals in de arbeidsbemiddeling uit voor de ‘Inclusief Perspectief’ gesprekken in verschillende regio’s.

Tijdens deze gesprekken tussen verschillende werkgevers en werkzoekenden met een beperking is alles bespreekbaar. Het doel is niet om een match te vinden (mag wel natuurlijk), maar vooral om open en verrijkende dialogen te voeren in een respectvolle en gelijkwaardige sfeer waar alles gevraagd en gezegd mag worden door beide partijen.

De gesprekken worden geleid door een ervaringsdeskundige professional: iemand met een beperking die zijn of haar professionele vaardigheden inzet om de partijen echt met elkaar in gesprek te brengen.

Na dit gesprek zijn alle deelnemers beter in staat om ook in andere situaties met professionals in arbeidsbemiddeling, werkgevers of werkzoekenden een open en gelijkwaardig gesprek te voeren.

Aanmelden

Utrecht, 13 juni 2024 van 15.00 – 17.00

Adres: Solgu, Churchilllaan 11, 1e etage bij Solgu.nl. Na afloop kan er nog even genetwerkt worden.

Meld je hier aan. Ervaar je problemen met het invullen van het aanmeldformulier meld dit dan via roos@incluvisie.nl

In Utrecht werkt het Solgu samen met Incluvisie aan de ‘Inclusief Perspectief – gesprekken’. Lees meer