In Memoriam AnneMieke Bökkerink

Vorige week ontvingen wij het verdrietige bericht dat AnneMieke Bökkerink op 23 juni is overleden. AnneMieke is lange tijd als vrijwilliger verbonden geweest aan het Solgu.

Zij is als bestuurslid en later als vertrouwenspersoon van het Solgu jarenlang betrokken geweest bij ons werk. Ook trad zij soms op als presentator van onze bijeenkomsten. Dat deed ze op een heel eigen manier die zeer gewaardeerd werd. Ze was maatschappelijk betrokken, had humor en was vriendelijk en inlevend voor haar omgeving.

AnneMieke was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en is 76 jaar geworden. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen haar vrienden en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.