In memoriam Gezien Reinders

Gezien Reinders
Gezien Reinders

Deze week ontvingen we het droevige bericht dat Gezien Reinders op 5 november j.l. is overleden.

Gezien was van 1998 tot 2012 directeur van het Solgu. Haar belangrijkste wapenfeit was het invoeren van Agenda 22 in de gemeente Utrecht. Agenda 22 is de voorloper van het VN-verdrag –  handicap / chronische ziekte. Dit betekende dat de gemeente Utrecht vanaf 2007 op een voor die tijd, heel andere manier ging werken. Het ‘gehandicaptenbeleid’ werd afgeschaft, alle beleid is namelijk gehandicaptenbeleid. In die tijd betekende dit echt omdenken: voor mensen met een beperking moest je vroeger alleen maar goed zorgen.  Maar Gezien streed voor meer: namelijk een gewoon leven ook voor mensen met een beperking, terwijl de zorg op orde is.

Zij werd daarin met name door twee van haar kinderen geïnspireerd, zij liepen door verschillende oorzaken beperkingen op. Gezien was enorm gemotiveerd om een normaal gezinsleven te leiden en haar drie kinderen normaal op te laten groeien. Deze ervaringsdeskundigheid heeft ze ten volle benut voor het werk in Utrecht.

Ze deed haar werk gedreven, met scherpte maar ook zeker met humor. Daarnaast was ze betrokken als vrijwilliger bij het Utrechtse Smulhuis, waar ze voor dak- en thuislozen heerlijke maaltijden bereidde. Een liefhebberij waar het bestuur van het Solgu ook van kon genieten voorafgaand aan de vergaderingen.

Gezien is 74 jaar geworden. De familie neemt deze week in besloten kring afscheid van haar. We wensen haar kinderen, vrienden en andere betrokkenen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.