InContact Bijzonder: verbinding vanuit ervaringsdeskundigheid

Saida en Shirin
Saida en Shirin

InContact Bijzonder is een initiatief van ouders die dagelijks intensief zorgen voor hun kind met beperking. Het leven van zorgintensieve kinderen met bijzondere behoeftes kent veel uitdagingen. Hierbij zijn vaak verschillende soorten zorgprofessionals betrokken als het gaat om hun opvoeding, ontwikkeling en gezondheid. Het is van groot belang dat deze groep zorgprofessionals openstaat en nauw samenwerkt met de ouders van deze kinderen.

Vanuit deze ervaringsdeskundigheid zet InContact Bijzonder zich in om andere ouders en betrokkenen te ondersteunen in hun zoektocht naar passende zorg voor hun kind. Vanuit compassie en herkenning ondersteunen zij deze groep ouders in hun (emotionele) processen, faciliteren zij lotgenotencontact en komen zij op voor deze ouders en hun kinderen. Ook werken zij aan bewustwording bij zorgprofessionals en de samenleving in het algemeen: over hoe het leven eruit ziet als ouders van een zorgintensief kind.

  • InContact Bijzonder creëert ontmoetingsplekken voor lotgenoten om verhalen te delen en elkaar te empoweren;
  • Daarnaast werkt InContact Bijzonder aan een betere samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals;
  • De Gemeente Utrecht zet steeds vaker professionele ervaringsdeskundigheid in voor een betere zorg en samenleving. InContact Bijzonder speelt hier een belangrijke rol in, denk hier aan meedenken in het beleid rondom zorgintensieve ouders en hun kinderen, inclusie en toegankelijkheid binnen de gemeente;
  • Jong geleerd is oud gedaan: de inzet van ervaringsdeskundigheid in het onderwijs draagt bij aan praktijkgericht onderwijs voor toekomstige zorgprofessionals. InContact Bijzonder deelt kennis en kunde vanuit haar ervaringsdeskundigheid, zoals expertise over zorg vanuit het PGB of het bewaken van de zorgkwaliteit thuis.

Samenwerking

InContact Bijzonder werkt binnen de Gemeente Utrecht samen met het Solgu die belangen behartigt van mensen met een handicap of chronische ziekte, en mantelzorgers zoals ouders van zorgintensieve kinderen.

Lokalis zet InContact Bijzonder als ervaringsdeskundigen in bij gezinnen met een zorgintensief kind.

Ga naar de website van InContact Bijzonder