Levensloopbestendige woningen: voor ouderen en mensen met een beperking

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 4 februari over Ouderenbeleid, had het Solgu namens het woonproject van het MNU de volgende bijdrage.

Levensloopbestendig?

Wij vragen aandacht voor de levensloopbestendigheid van woningen. Kenmerkend voor startende wijken is dat de leeftijd van de eerste bewoners varieert van ca 25 tot ca 50 jaar. Een deel van deze mensen woont na 40 jaar nog steeds in dezelfde woning. Zolang bewoners geen fysieke beperkingen ervaren, is de behoefte om te verhuizen niet of nauwelijks aanwezig. Bovendien zijn in de meeste wijken geen aantrekkelijke alternatieven die ervoor zorgen dat mensen verleid worden om preventief naar een meer toegankelijke en dus levensloopbestendige woning te verhuizen.

In het verleden is er weinig aandacht geweest voor de fysieke toegankelijkheid van woningen en is er een nu tekort aan toegankelijke woningen.

Wij zijn verheugd met het uitvoeringsprogramma ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’ dat in december 2019 gepresenteerd is en zijn benieuwd of nieuwe woningen die door de woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars worden gebouwd ook inderdaad bezoekbaar en bewoonbaar zijn voor mensen met een beperking. Maar voorlopig zal het aanbod niet voldoen aan de vraag.

 

Informatie

Wij vinden het van belang dat mensen die willen verhuizen, informatie krijgen over de levensloopbestendigheid van de woning. Dat is namelijk een instrument waarmee de keuze kan worden beïnvloed om voor een levensloop- en dus toekomstbestendige woning te kiezen.

Op dit moment kent de website van Woningnet met het aanbod huurwoningen wel een paar keuzes, maar deze zijn gebaseerd op normen die vanaf 1996 van kracht zijn. Een groot aantal woningen met een redelijke mate van toegankelijkheid valt buiten de scope van Woningnet.

Zo zijn bijvoorbeeld tussen 1995 en 2000 in Overvecht en Kanaleneiland met subsidie van de Rijksoverheid 250 liften aangebracht om de toegankelijkheid van flats te verbeteren. Omdat de maatvoering van deze liften niet aan de eisen van Woningnet voldoet, zijn deze woningen volgens Woningnet niet geschikt en ontbreekt deze ‘toegankelijkheidsinformatie’ op de website van Woningnet. Omdat er nu een enorm tekort is aan toegankelijke woningen en de vraag alleen maar zal toenemen, vinden wij dit een gemiste kans.

 

Potentieel toegankelijk

Daarnaast zijn er woningen die met een beperkt budget alsnog toegankelijk gemaakt kunnen worden. Ook deze woningen vallen nu buiten de scope van Woningnet. Wij willen dat woningzoekenden verleid worden om op tijd het aspect levensloopbestendig mee te nemen in hun overwegingen. Daarom moet het aanbod van toegankelijke woningen of woningen die eenvoudig toegankelijk te maken zijn groter worden en zoals gezegd vindbaar zijn op de website van Woningnet.

N.B.

Het gaat overigens niet alleen om huurwoningen maar ook om koopwoningen. Wij zouden ook graag zien dat deze informatie ook beschikbaar komt bij het aanbod van koopwoningen.