Meldpunt Regiotaxi

Regiotaxi
Regiotaxi

Maak je gebruik van de Regiotaxi? Heb je ervaringen die je wilt delen?

Ben je tevreden? Wat gaat goed, wat kan beter?  Waarover wind je je op? Meld wat je meemaakt.

We willen in samenwerking met andere partners de meldingen bundelen om in gesprek te gaan met de gemeente. Zeker nu er een nieuwe aanbesteding loopt voor de Regiotaxi, is het van belang goed zicht te krijgen op hoe het nu gaat.

Alle partners (Wmo-cliëntenraad, FNV, SP, Solgu) vinden het belangrijk dat de Regiotaxi goed geregeld is, juist voor mensen die geen alternatief hebben om van A naar B te komen.

Ga naar: Meldpunt Regiotaxi

Anoniem melden kan ook!

Dank voor je medewerking!