Nederlandse Gebarentaal (NGT) wettelijk erkend

Op 13 oktober stemde de Eerste Kamer met algemene stemmen voor een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer om de Nederlandse Gebarentaal juridisch te erkennen. Fantastisch nieuws voor de grote gemeenschap van doven en slechthorenden (zo’n 220.000 mensen) en voor de mensen die hier jarenlang voor gelobbyd hebben!

Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal draagt bij aan de bekendheid en het serieus nemen ervan en vergemakkelijkt daarmee de inzet van tolken. Maar de wettelijke regeling is meer dan een juridische erkenning. Het gaat ook over waardigheid en identiteit, de erkenning dat de Nederlandse Gebarentaal een volwaardige taal is.

Ook bij Publieksdienstverlening in Utrecht kun je gebruik maken van een gebarentolk.