Nieuw collegeprogramma: wat gaat er gebeuren in Utrecht?

Vorige week woensdag 1 juni, presenteerde het nieuwe Utrechtse college het programma voor de komende vier jaar.

2022 coalitieakkoord
2022 coalitieakkoord

We hoorden veelbelovende woorden over grote ambities. Utrecht wordt een stad met meer kansengelijkheid, meer woningen voor mensen met een kleinere beurs, en meer aandacht voor de klimaatcrisis.

Als Solgu zijn we natuurlijk heel benieuwd over de kansengelijkheid. Want mensen met een beperking zijn vaak niet of als laatste in beeld. En dan is het vaak te laat: dan moeten er dingen aangepast worden of anders geregeld. En dan blijkt het geld op of wordt het te duur.

Denk EERST aan mensen met een beperking

Daarom hebben we het college gevraagd, bij het schrijven van hun programma: Denk EERST aan mensen met een beperking. Als je je vooraf verdiept in wat nodig is om hen mee te laten doen, en dat meegeeft aan uitvoerders, is de kans groter dat een project of beleid voor iedereen geschikt is.

Voorbeelden uit het collegeprogramma

Een paar voorbeelden uit het collegeprogramma. Belangenbehartigers van mensen met een beperking zouden hierbij vooraf betrokken moeten worden:

Divers Personeelsbestand gemeente

Op p.22

“We stellen alles in het werk om de streefcijfers voor een divers personeelsbestand te behalen. De raad wordt jaarlijks op de hoogte gehouden van de vorderingen rondom streefcijfers van aantallen bi-culturele medewerkers in de hogere schalen.”

We vinden dat er ook gestreefd moeten worden naar een divers personeelsbestand, door mensen met een beperking aan te nemen.

Volkshuisvesting wonen

Op p. 32

“We geven prioriteit aan meer onzelfstandige studentenhuisvesting. Dit doen we met een stimuleringsregeling.”

We vinden dat bij alle studentenhuisvesting ook rekening gehouden  moet worden met studenten die een beperking hebben.

Groene en klimaatbestendige leefomgeving

Op p. 45

“Onze ambitie is om de komende tien jaar de volgende parken aan de stad toe te voegen: Moreelsepark, Smakkelaarspark, Lombokpleinpark, Rondje stadseiland, Natuurgebied Zuilen en Lunettenpark.”

Wij willen dat dit toegankelijke stadsparken worden (lees meer: Utrecht Standaard Toegankelijk voor Stadsparken en Recreatiegebieden – SOLGU)

Cultuur en Erfgoed

Op p. 55

“Verspreid in de stad moeten verschillende soorten evenementen mogelijk zijn.”

En dan graag toegankelijke evenementen waar iedereen van kan genieten (lees meer: Checklist Toegankelijkheid evenementen en festivals.pdf (batutrecht.nl))

Goed Nieuws!

Bereikbaarheid

Op p. 37

“We zetten in op de realisatie van bruggen bij de Mytylschool.” 

Dat is echt goed nieuws! We hebben hier lang voor gepleit, zodat de wat oudere kinderen niet meer met een busje, maar met de gewone OV-bus naar school kunnen. De loopafstand vanaf de bushalte naar school, wordt met de brug over de Kromme Rijn een stuk korter en dus haalbaar. Een belangrijke stap op weg naar zelfstandig reizen!

“Inclusie en VN-verdrag Handicap”

Op p. 21

En verder vinden we het hoopvol dat inclusie een apart hoofdstuk is met expliciete verwijzing naar het VN-verdrag Handicap.

Kortom: veel werk aan de winkel waaraan we graag meewerken!

Coalitieakkoord 2022 – 2026 | Gemeente Utrecht