Nieuwe beleidsmedewerker: Taco Nijhoff

Taco tekent contract
Taco tekent contract

Per 1 mei is Taco Nijhoff onze nieuwe beleidsmedewerker Toegankelijkheid, Mobiliteit, Huisvesting.

Hij volgt Job Haug op die per 1 juni met pensioen gaat. Taco is een oude bekende van het Solgu. Hij was voorzitter van het bestuur, daarna bleef hij een actieve vrijwilliger.

Met zijn ervaringsdeskundigheid als rolstoelgebruiker kan hij zich goed inleven in mensen die dezelfde problemen met toegankelijkheid ervaren. Daarnaast heeft hij een goed inlevingsvermogen in problemen die mensen ervaren vanwege andere beperkingen.

De afgelopen 20 jaar was Taco verbonden aan de Hogeschool Utrecht als docent. Met die ervaring kan hij zaken inzichtelijk maken en uitleggen, essentieel voor ons werk als belangenbehartiger.

We zijn blij dat hij ons team komt versterken, en aan de foto te zien was hij ook blij toen hij het arbeidscontract ondertekende.

Contact met Taco kan via t.nijhoff@solgu.nl