Notulist voor bestuursvergaderingen gezocht!

Het Solgu-bestuur zoekt een notulist die na de zomer aan de slag kan. De huidige notulist heeft tijdens zijn studie 10 jaar genotuleerd. Hij is inmiddels al lang en breed afgestudeerd en gaat nu Utrecht verlaten. Het is met name een leuke bijbaan voor studenten!

We vergaderen zo’n 5 à 6 keer per jaar. Je bent (online) aanwezig om te notuleren. De notulen werk je thuis uit en stuur je binnen één à twee weken naar de directeur. Per bestuursvergadering verdien je €.65,-.

We vergaderen op een woensdagavond. Vanaf 18.30 eten we eerst met elkaar, om 19.00 uur start de vergadering. Online starten we om 19.30 uur. Vergaderingen in 2021 zijn op 15 september en 24 november.

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Annelies de Jong, directeur Solgu via a.dejong@solgu.nl
Mensen met een beperking hebben voorrang en worden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

Hartelijk dank voor je interesse!

Het bestuur zoekt ook een bestuurslid! Lees meer

Lees meer over het Solgu en het bestuur

Lees meer op onze Nieuwspagina