Onafhankelijke Cliëntondersteuners: wat kunnen ze voor je doen?

OCO
OCO

Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen inwoners van Utrecht die vragen hebben over het regelen van zorg of ondersteuning. Ze zijn zelf geen hulpverleners, maar kunnen mensen wel helpen voor, tijdens en na het aanvragen van de zorg of ondersteuning.

Als het nodig is, kan een onafhankelijk cliëntondersteuner
ook meegaan naar gesprekken met het buurtteam of de gemeente en helpt
desgewenst bij het maken van een bezwaar.

De hulp van OCO is gratis.
Onafhankelijke Cliëntondersteuning (u-centraal.nl)
Mail: clientondersteuning@u-centraal.nl
Tel: 030 236 17 60