Openbaar vervoer in een groeiende stad

oversteken

Op 18 januari vroeg de gemeenteraad wat burgers vinden van de schaalvergroting OV. Samen met het Cosbo deelden we hoe wij aankijken tegen een openbaar vervoer dat meegroeit met onze groeiende stad.

Korte afstanden haltes

Voor onze achterbannen is het van belang dat de afstand tussen de haltes van het OV niet groter wordt. Alleen zo hebben ouderen en mensen met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen om deel te nemen aan het OV. Wanneer de afstand tussen haltes groter wordt of haltes wegvallen is, neemt de deelname door hen af.

Route naar haltes

De tendens van de overheid is steeds meer dat het OV er vooral is om het aantal autobewegingen te laten afnemen, door het woon- werkverkeer te verbeteren. Maar er moet ook meer aandacht komen voor de zogenaamde ‘first en last mile’. Hoe komen reizigers, waaronder mensen met beperkingen en ouderen, vanuit huis bij de halte en van de halte naar de bestemming?

Overstappen

Overheden denken steeds strategischer richting OV knooppunten. Je ziet de knooppunten nu voorzien worden van elektrische fietsen, scooters en zo hier en daar leenauto’s. Onze achterban wordt daar tot nu toe weinig bij betrokken.

Hoe toegankelijk zijn die fietsen, scooters,  leenauto’s of buurtmobielen? Bovendien leidt dit tot meer keren overstappen, wat voor mensen met een beperking en ouderen niet wenselijk is.

Meer informatie

Voor het overige verwijzen we u naar eerdere inspraak op 1 april 2021, de RIB Vervoer voor iedereen? (Vervoer voor iedereen? Volg het debat in de gemeenteraad op 1 april! – SOLGUen een reactie geschreven door Cosbo, Wmo-cliëntenraad, ACO en het Solgu: 2021-Reactie-belangenorganisaties-Utrecht-notitie-Vervoer-voor-Iedereen.pdf (solgu.nl)