Openbare Ruimte toegankelijk!

2023 Utrecht Standaard Toegankelijk Openbare Ruimte
2023 Utrecht Standaard Toegankelijk Openbare Ruimte

Op 6 juli is een motie ingediend door Volt, PvdA, Utrecht Solidair en het CDA om de openbare ruimte toegankelijk te maken. Dit is aangenomen en overgenomen door het college. Dit betekent dat de motie wordt uitgevoerd!

Dit gaat op dezelfde manier als we voor de gemeentelijke gebouwen hebben voorgesteld, namelijk de Utrecht Standaard Toegankelijk (UST).

Praat eerst met mensen met een beperking!

Op deze manier gaan de ontwerpers eerst met mensen met een beperking in gesprek, om te snappen waar zij tegenaan kunnen lopen en waar zij behoefte aan hebben. Utrecht (Standaard) Toegankelijk! – SOLGU

We zijn hier enorm blij mee. Al in 2021 stelden we voor om ook stadsparken en recreatiegebieden toegankelijk te maken. Utrecht Standaard Toegankelijk voor Stadsparken en Recreatiegebieden – SOLGU

2023 Motie Openbare Ruimte Toegankelijk