Organisator verkiezingsdebat

verkiezingen gemeenteraad
verkiezingen gemeenteraad

Stage / Werkervaringsplaats bij Solgu

Periode: 17 januari –1 maart 2022

Organisator Verkiezingsdebat(ten) voor de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht

Studies: Sociologie, Politicologie of een andere mens- en maatschappijgerichte studie op HBO of WO niveau

Het Solgu werkt in het belang van mensen met een handicap of chronische ziekte in de stad Utrecht. Het Solgu wil een Utrecht waar het vanzelfsprekend is dat iedereen gewoon zijn leven kan leiden. En waar je gewoon op bezoek kan. Een Utrecht dat goed is ingericht voor ons allemaal. Dus ook voor mensen met een beperking. Zie Algemeen – SOLGU. Om te zorgen dat de doelgroep van het Solgu ook werkelijk overal aan mee kan doen, zoeken wij de samenwerking met de gemeente en andere organisaties in de stad die ons kunnen helpen.

De lokale politiek kan veel bijdragen aan de participatie van Utrechters met een beperking.  Het is dus van belang om te stemmen op de partijen die onze belangen het beste dienen.

Daarom organiseert Solgu bij elke gemeenteraadsverkiezing één of meer debatten, waarin de politici met elkaar in debat gaan over hun verkiezingsprogramma. Zo weet je als Utrechter met een beperking op wie je het beste kunt stemmen.

Om Solgu te helpen de debatten te organiseren zoekt Solgu een:

Organisator Verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht

Wat ga je doen?

Je wordt geholpen door het overzicht dat de samensteller Kieshulp maakt (zie Kieshulp voor de gemeente Utrecht – SOLGU).

  • Je maakt een lijst van Utrechtse politici die relevant zijn om uit te nodigen;
  • Je stelt samen met je collega’s bij het Solgu een programma voor de debatten samen;
  • Je zoekt een debatleider;
  • Samen met de collega’s van het Solgu bepaal je de locatie of kiest i.v.m. de dan geldende corona maatregelen voor een spannende online bijeenkomst.

Wat bieden wij?

Let op!

Maatschappelijke Dienst Tijd Loopbaankansen (MDTL)

Voor studenten met een beperking is er de mogelijkheid mee te doen aan MDTL: Maatschappelijke Dienst Tijd Loopbaankansen, een project waaraan het Solgu deelneemt (Overige samenwerkingspartners | MDTL (mdt-loopbaankansen.nl).

Tijdens dit programma loop je stage en krijg je een training die jou helpt om na je studie makkelijker een baan te vinden. (Lees meer: Over MDTL | MDTL (mdt-loopbaankansen.nl).

De training van 20 uur wordt afgesloten met een erkend Europees certificaat dat als bewijs dient voor tijdens de stage verworven competenties en vaardigheden.

Meer info en/of aanmelden mail of bel naar Roos Hoelen r.hoelen@solgu.nl 06-20915820