Parkeren met Gehandicapten Parkeer Kaart (GPK) in Utrecht

2024 Parkeren met AGP
2024 Parkeren met Gehandicaptenparkeerkaart

Op 19 december 2023 sprak het Solgu in op de raadsinformatieavond die ging over parkeren met een Gehandicapten Parkeer Kaart (GPK).

 

We zien dat er nog veel moet gebeuren in de gemeente om de toegang tot Utrecht te verzekeren voor mensen die afhankelijk zijn van hun auto, een GPK gebruiken en afhankelijk zijn van een gehandicaptenparkeerplaats.

Punten die wij naar voren brachten:

Breng informatie over gehandicaptenparkeerplaatsen op orde

Op dit moment klopt de informatie over gehandicaptenparkeerplaatsen in Utrecht niet met de gemeentewebsite. De parkeerplaatsen ontbreken op de website, of de parkeerplaatsen bestaan niet meer. De app die in het verleden werd gebruikt werkt niet meer. 

Breid het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen fors uit

Er zijn veel publieke locaties waar je niet in de buurt kunt parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. Beleid van de gemeente is om het aantal  algemene parkeerplekken terug te dringen om het autoverkeer te verminderen. Voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart kan dit niet, die hebben juist behoefte aan meer gehandicaptenparkeerplaatsen.

Onderzoek en verbeter kwaliteit Gehandicaptenparkeerplaatsen

Gehandicaptenparkeerplaatsen voldoen vaak niet omdat ze dezelfde breedte en lengte hebben als gewone parkeerplaatsen. Vaak heeft de stoep geen oprit of is  die onvoldoende bereikbaar door straatmeubilair en andere obstakels. Grootste pijnpunt is dat de afstand tot een publieke voorziening te groot is!

Digitalisering; maak het eenvoudig om elke Gehandicapten Parkeer Kaart aan een kenteken te koppelen

Het is nu een wirwar van handelingen die je steeds moet doen om gebruik te maken van een gehandicaptenparkeerplaats. Zeker als je niet altijd dezelfde auto gebruikt omdat je bijvoorbeeld meerijdt met anderen of omdat je gebruikmaakt van een deelauto.

De gehandicaptenparkeerkaart moet nu gekoppeld worden aan het kenteken van de auto die je gebruikt om gratis te kunnen parkeren op de gewone parkeerplaatsen. Kenteken aanpassen parkeerproduct | gemeente Utrecht

Erken de gehandicaptenparkeerplaats als uitzondering in de autoluwe stad

Elke gebiedsontwikkeling krijgt een nieuwe projectleider. Zij krijgen allemaal de opdracht mee om minder parkeerplaatsen in te richten omdat het algemene beleid een autoluwe stad is. Dat de gehandicaptenparkeerplaatsen een uitzondering zijn op deze regel, moeten we elke projectleider opnieuw uitleggen. Gevolg is dat gehandicaptenparkeerplaatsen bij herinrichting vergeten worden of simpelweg verdwijnen. Voorbeelden zijn de autoluwe Merwedekanaalzone, Mariaplaats en Brusselplein.