PGB of hulp In Natura?

PBG of In Natura
PBG of In Natura

Als je hulp nodig hebt kun je een aanvraag doen bij het Wmo-loket. Daar kun je hulpmiddelen, woningaanpassingen, begeleiding en hulp bij het huishouden aanvragen. Wanneer dit wordt toegekend, zijn er twee keuzes: In Natura of een Persoons Gebonden Budget.

In Natura

Dan krijg je hulp die de gemeente inkoopt bij leveranciers van hulpmiddelen of thuiszorgorganisaties die huishoudelijke hulp leveren.

Persoons Gebonden Budget

Je kunt ook een bedrag krijgen waarmee je zelf een leverancier van hulpmiddelen of een hulp bij het huishouden kunt betalen. Dit vergt wel administratieve vaardigheden.

Doe de test

De vereniging voor budgethouders Per Saldo heeft een test ontwikkeld om te kijken of een PGB iets voor jou is.

Ben je pgb-vaardig? – Per Saldo