Regie over hulpmiddelen

gemeenteraad Utrecht
gemeenteraad Utrecht

De regie uit handen van de leverancier

De regie over de levering en reparatie van hulpmiddelen ligt nu bij de leverancier, de ‘slager die zijn eigen vlees keurt’. Dat moet anders.

Op 20 december sprak het Solgu de gemeenteraad over levering en reparatie van hulpmiddelen die door de Wmo worden verstrekt.

Regierol leverancier

Nu ligt de regie bij de leverancier. Dit komt omdat de klachten of vragen van cliënten in eerste instantie bij de leverancier worden geregistreerd. Dit betekent dat de slager (dat is de leverancier) zijn eigen vlees keurt.

Wat is een klacht?

Er is geen definitie wanneer iets een klacht is, omdat er geen zicht is op hoe lang een levering of reparatie mag duren. Dus als een cliënt bijvoorbeeld een half jaar lang elke week belt wanneer zijn hulpmiddel wordt geleverd of wanneer iets wordt gerepareerd, blijft dit buiten beeld van de gemeente. Zolang de cliënt niet officieel een klacht indient, wordt dit niet als klacht geregistreerd door de leverancier.

Regierol cliënt

Het liefst zouden wij de regie bij de cliënt leggen. Die kan in overleg met de gemeente bepalen wanneer een leverancier het laatste deel van de rekening betaald krijgt. Pas als de cliënt tevreden is over de levering of reparatie van een hulpmiddel, geeft de cliënt groen licht voor de restbetaling van de rekening. Hiervoor is op 13 oktober een motie ingediend.

Document Utrecht – M283 meer regie bij cliënt 13 oktober 2022.docx – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

In de nieuwe aanbesteding

Helaas werd de motie niet aangenomen. Reden hiervoor was dat de gemeente momenteel aan contracten met leveranciers is gebonden. We hopen dat wanneer nieuwe contracten met leveranciers moeten worden afgesloten, dit op één of andere manier in de aanbesteding komt. We staan open voor overleg om hiervoor een goed systeem te bedenken.

Regierol gemeente

Nu hoort de gemeente dus niet wat er met een leveringsopdracht of reparatie gebeurt, dat wordt pas duidelijk wanneer er een klacht bij de gemeente binnenkomt. Er is geen info bij de gemeente over de status van het bestelde of te repareren hulpmiddel. Wel is er jaarlijks een gesprek met de leverancier over het aantal klachten en de afhandeling. Maar zoals gezegd, de leverancier registreert naar eigen inzicht. Het is dus een soort black box.

De gemeente zou meer regie moeten nemen, door zelf vinger aan de pols te houden. Dan spreekt de cliënt de gemeente aan met vragen of klachten. De gemeente houdt bij hoe het staat met de levering of reparatie van een hulpmiddel en spreekt de leverancier hierop aan zo nodig.

Kortom: iemand moet de regie nemen, maar niet de leverancier!

De regie ligt nu bij de leverancier. Dit gaat in veel gevallen goed, maar met maatwerk en reparaties horen we te vaak dat het niet goed gaat. Wanneer de cliënt niet de regierol kan nemen zoals in M283 voorgesteld, stel ik voor dat de gemeente in elk geval tot de nieuwe aanbesteding, de regie neemt op levering en reparatie van hulpmiddelen.

Annelies de Jong, directeur Solgu