Richtlijnen voor veilige hulp in huis

Ook in Utrecht willen we weten hoe mensen met een beperking worden beschermd tegen corona. Zij moeten hulp in huis accepteren, om geholpen te worden met lijf-gebonden zorg en bij de hulp in het huishouden. Hoe werkt dat als er een tekort is aan beschermende middelen als mondkapjes?

Fokus

Bewoners van Fokus krijgen dagelijks te maken met hulp bij wassen, aankleden, eten en dergelijke. Mondkapjes worden zolang er een tekort is, met name gebruikt bij cliënten met ademhalingsproblemen. Zij zijn het meest kwetsbaar wanneer ze dit virus zouden krijgen.

Verder is gekozen voor een kleine kring van hulpverleners die over de vloer komt om cliënten met zo min mogelijk mensen in contact te brengen.

Kijk hier voor meer informatie van Fokus over corona

PGB-hulp

Bij PGB-hulpen wordt gekeken of de hulp klachten heeft, zo niet dan kan deze aan het werk. Dat is althans hoe mensen met een beperking dat zelf praktisch invullen. Deze mensen zijn zelf werkgever die een PGB-hulp inhuren, dus kun je je eigen richtlijnen aanhouden.

Het geeft desondanks veel stress als deze hulpen zonder beschermende middelen aan het werk gaan. Per Saldo, belangenbehartiger van budgethouders, houdt vinger aan de pols waar het gaat om veiligheid van budgethouders die PGB-hulpen inhuren.

Kijk hier voor informatie over PGB-hulpen

Hulp bij Huishouden

Via de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) levert de gemeente hulp bij het huishouden. Zij bieden geen lijf-gebonden zorg en kunnen dus in principe 1,5 meter afstand houden. HbH-aanbieders houden dan ook de RIVM-richtlijnen aan. Waar mogelijk verblijven klant en hulp niet in dezelfde ruimte en maak afspraken over het binnenlaten van de hulp zodat de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Als dit niet mogelijk is, overlegt de hulp of het op een andere manier geregeld kan worden.

Wijkverpleging

De wijkverpleging is in het hele land flink versoberd. Eén op de zes huisbezoeken is geschrapt om besmettingsgevaar te beperken (cijfers medische adviesbureau Gupta). Als je zo’n 15 huisbezoeken per dag aflegt, kun je het virus oplopen en meenemen naar andere cliënten. Het legt extra druk op mantelzorgers. Ook hier is te weinig beschermingsmateriaal en moet men het doen met handen wassen. De koepelorganisatie ActiZ vindt dat voldoende, een organisatie als Buurtzorg laat zorgmedewerkers met (zelfgemaakte) mondkapjes werken. Men denkt er verschillend over.

Testen

Vanaf 6 april wordt breder getest op corona bij hulpverleners in de zorg buiten het ziekenhuis. Minister De Jonge van VWS meldde dit in de persconferentie van 31 maart. Dit kan meer zekerheid en dus minder stress geven bij cliënten die afhankelijk zijn van deze hulpverleners.

Thuiszorg en wijkverpleging in Utrecht

Overige informatie over corona in Utrecht

Informatie over corona in andere talen