Sociaal Raadslieden: wat kunnen ze voor je doen?

Sociaal Raadslieden
Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden bieden  laagdrempelige, eerstelijns rechtshulp op het gebied van onder meer uitkeringen, toeslagen, belastingrecht, vreemdelingenrecht, arbeidsrecht, huisvesting en consumentenrecht.

Sociaal Raadslieden werken nauw samen met buurtteammedewerkers en vrijwilligers. Op diverse plekken organiseren ze spreekuren over financiën en administratie, hulp bij de belastingaangifte, aanvraag kwijtschelding BghU en aanvraag energietoeslag. Voor informatie en ondersteuning bij ingewikkelde casuïstiek kunnen Sociaal Raadslieden en vrijwilligers terecht bij het Stadsteam Informatie en Advies.

Lees meer en kom in contact met sociaal raadslieden:

Sociaal Raadslieden (u-centraal.nl)

Buurtteams Utrecht | Iedereen kan soms hulp gebruiken